Türk İslam Birliyi - Harun Yəhya
Ana Səhifə
Dergi Haqqında
İçindekiler
2.Sayıdaki Yazarlar
İlanlar & Elanlar
Tanıtımlar & Konfranslar
MP3 formatında
 
Türk İslam Birliyi - Harun Yəhya
Sitede Yazılarının Yayınlanmasini İstəyirsinizmi?
Basında Türk İslam Birliyi
Kuran'da İştirak edən Birlik Ayələri
Müslümanlar Birdir Qardaşdır
Peygamberimizin kitapehline davranışı, bütün Müsəlmanlara nümunə olmalı
Türk İslam Birliyi, Qərb mədəniyyətinin zəmanətidir
 

MƏTBUATDA TÜRK-İSLAM BİRLİYİ

03.02.2005 - www.haber7.com

Təhsildə Osmanlıya çevrilmək

Milli Təhsil Nazirliyi, təhsildə Osmanlı və Səlcuqlu dövrünün izlərini daşıyan proyektlər üçün düyməni basdı. Ənənəvi xəttlər ön plana çıxacaq.

Məktəblərin arxitekturası dəyişir, ənənəvi xəttləri daşıyan binalar tikiləcək.

Milli Təhsil Nazirliyi, yeni tikiləcək məktəb binalarının estetik və rəngli olması üçün proyekt hazırladı. 'Ənənədən Gələcəyə' adını daşıyan proyektə görə məktəb binalarının inşasında Osmanlı arxitekturasından faydalanılacaq.

Milli Təhsil Nazirliyi, yeni məktəb binalarını Osmanlı və Səlcuqlu arxitekturasına görə tikəcək. 'Soyuq, boz və tək tipli məktəb modeli' yerini, 'estetik, rəngli, qülləli Osmanlı arxitekturasına buraxacaq. 'Ənənədən Gələcəyə' adıyla başladılan arxitektura proyektlər, yeni tikiləcək məktəblərə nümunə olacaq.

Hazırlanan yeni məktəb binalarında Hitit, Səlcuq və Osmanlı yəni Anadolu mədəniyyətlərinin təsiri görülür. Binalarda, bayraq bürcü, binanın iki yanına qüllələr tikiləcək. Təsnif edər standart bir şəkildə ən az 57 kvadrat metr olacaq. Zəmin qatda əvvəldən planlanmış kafeteryalar və ayrıca hər mərtəbədə şagird istirahət etmə sahələri olacaq.

Xüsusi görüşmə və fəaliyyət otaqları ilə məktəb ailə birlikləri və şagird dərnəkləri üçün otaqlar da yeni tikiləcək məktəblərdə iştirak edəcək. Bütün məktəblərin koridor sonlarına şagirdlərin əllərini istifadə etmədən su içə biləcəkləri su mənbələri qoyulacaq. Əlil şagirdlər məktəb bağça qapısından içəri girdikdən sonra heç bir maneə ilə qarşılaşmayacaq. Bağça səviyyəsindən məktəb ana bina giriş səviyyəsinə qədər standart əyriliyə sahib enişlər tikiləcək. 1-ci mərtəbəyə gəlindikdən sonra isə hər məktəbə tikiləcək liftlər sayəsində bütün mərtəbələrə çıxış təmin edilə biləcək.

'Ənənədən Gələcəyə Təhsil Strukturları Arxitekturası Proyekti', 5 nazirin qatıldığı bir mərasimlə tanıdıldı və nümunə proyektlərin 21-i nazirlikdə sərgilənməyə başlandı. Dövlət Naziri və Baş nazir Köməkçisi Əbdüllətif Şənər, Ədliyyə Naziri Cəmil Çiçək, Mütərəqqilik və Məskən Naziri Ağıllı Ergəzən ilə Mədəniyyət və Turizm Naziri Erkan Şamçı və bəzi millət vəkillərinin qatıldığı mərasimdə danışan Milli Təhsil Naziri Hüseyn Polad, başda hökumət evləri olmaq üzrə məktəblərin, xəstəxanaların və ədliyyə binalarının, "milli xəttləri'' əks etdirməkdən uzaq olduğunu qeyd etdi. Polad, "Bizim xəttlərimizi daşıyan, eyni zamanda müasir arxitekturanın ünsürlərini də ehtiva edən bir arxitektura anlayış içindəyik." dedi.

Sərmayələr və Təsislər Dairəsi Başçısı Prof. Dr. Abdüssamet Aslan isə xüsusilə Respublikanın ilk illərində çox gözəl və estetik binaların inşa edildiyini xatırladaraq, "Ancaq daha sonrakı illərdə iqtisadi darboğazlar və çətinliklər, quruluş estetiğinde korlanmalara gətirib çıxardı. Estetikdən məhrum binalar çoxaldı. Biz artıq bu anlayışdan uzaqlaşaraq, daha estetik və milli mədəniyyətin də içində olduğu məktəb binaları edəcəyik." dedi. Danışmaların ardından, nazirlər hələ də bəzilərinin istehsalının sürdüyü, bəzilərinin isə nümunə olaraq göstərildiyi 21 məktəbin arxitektura proyektinin olduğu sərgini gəzərək məlumat aldı.

ANA səhifə