Türk İslam Birliyi - Harun Yəhya
Ana Səhifə
Dergi Haqqında
İçindekiler
2.Sayıdaki Yazarlar
İlanlar & Elanlar
Tanıtımlar & Konfranslar
MP3 formatında
 
Türk İslam Birliyi - Harun Yəhya
Sitede Yazılarının Yayınlanmasini İstəyirsinizmi?
Basında Türk İslam Birliyi
Kuran'da İştirak edən Birlik Ayələri
Müslümanlar Birdir Qardaşdır
Peygamberimizin kitapehline davranışı, bütün Müsəlmanlara nümunə olmalı
Türk İslam Birliyi, Qərb mədəniyyətinin zəmanətidir
 

BASINDA TÜRK-İSLAM BİRLİYİ

09.12.2004 - Zaman Gazetes i- Emrah ülkər

Osmanlı'nın xoşgörüş anlayışı BMdə dünyaya model göstərildi

Birləşmiş Millətlərdə təşkil edilən bir seminarda, Osmanlının fərqli dinlərə mənsub insanlara göstərdiyi xoşgörüşün bu gün belə nümunə götürülə- cak səviyyədə olduğu ifadə edildi. Əsrlər boyunca fərqli din və milliyyətlərdəki insanların eyni dam altında barış içində yaşadığı Osmanlı cəmiyyət modeli, Birləşmiş Millətlərdə təşkil edilən bir seminarda nümunə göstərildi. "İslam Qorxusuna Qarşı Çıxma: Xoşgörüş və Anlayış Təhsili" mövzulu seminarda danışan İranlı məşhur düşünər Prof. Seyid Hüseyn Nəsr, Osmanlını izah etdi. İslamı gerçək mənasıyla qəbul edən Osmanlının dini azlıqlara göstərdiyi xoşgörüşün bu gün belə model alına biləcək səviyyədə olduğunu söyləyən Nəsr, "İslam tarixində bir 1492 və ya Auscwitz yoxdur." dedi. II. Dünya Döyüşü əsnasında Polşadakı Auscwitz düşərgəsində toplanan 15 minə yaxın Yəhudi, Nazılar tərəfindən öldürüldü. 1492də isə İspaniyadakı Engizisyon zülmündən qaçan Yəhudilər Osmanlı torpaqlarına sığındı və illərcə Müsəlmanlarla barış içində yaşadı. İranlı düşünər Nəsr bu hadisələrə işarə edərkən, "Zülmdən qaçan Avropalı Xristianlar və Yəhudilər, Osmanlı modelində heç bir fərqli rəftar görmədi." dedi. BM Ümumi Sekretarı Kofu Annan da İslam dünyasının tək bir bədən kimi görülməməsi və bu səhvin meydana gətirdiyi İslam fobisinin bir an əvvəl sona çatdırılması çağırışında ol/tapıldı. Georgetown Universitetindən John Esposito isə Qərb mediasının Müsəlmanlara qarşı ön mühakimə meydana gətirdiyinə diqqət çəkdi: "11 Sentyabr hücumundan sonra artan İslam əleyhdarlığı asan asan ortadan kaldırılamayacak."

BM Ümumi Sekretarlığı Ünsiyyət Məsləhətçis(n)i Shashi Tharoor tərəfindən idarə olunan seminarda danışan mütəxəssislər, İslam düşmənliyi və mülayim Müsəlmanları da/də/dahi hədəf alan hücumların önlənməsi üçün siyasi liderlər, media, vətəndaş cəmiyyət quruluşları və beynəlxalq təşkilatların səy göstərməsi lazım olduğu xəbərdarlığını etdi.

Seminarın açılışında etdiyi danışmada, bütün İslam dünyasını yalnız Ərəblərin təmsil etdiyi kimi bir səhv düşüncənin varlığına işarə edən BM Ümumi Sekretarı Annan, ən/en sıxlıq/izdiham Müsəlman ölkələrin Ərəb olmayan ölkələrdən meydana gəldiyini xatırladaraq İndoneziya ilə Türkiyəni nümunə göstərdi. Annan, başqa dinlərdə olduğu kimi İslam dünyasında da ənənəçilərlə modernistlər olduğunu qeyd etdi. Kofu Annan, zəngin bir inanc olaraq xarakterizə etdiyi İslam dininin, bəzi hərəkətlərlə özündən çəkilib alındığına işarə etdi. Ümumi Sekretar Annan, sözlərini belə davam etdirdi: "Bəziləri İslam ilə demokratiya uyğunlaşmaz və ya müasirlik və qadın haqqları ilə tərs düşər, iddiasındalar. Bir çox ətraflarda da Müsəlmanlar haqqında narahat edici düşüncələrin ifadə edilməsinə icazə verilir. Bu vəziyyət Müsəlmanlar haqqında ön mühakimələrin artmasına səbəb olur."

Annan: Ön mühakimələr bitsin

Dünyanın ən böyük din, mədəniyyət və mədəniyyətlərindən olan İslamın mənsublarının, Orta şərqdə, Çeçenistanda və Yuqoslaviyada edilən ədalətsizliklərdən təsirləndiklərini dilə gətirən Annan, İslam dünyasında bu tətbiqlərə qarşı yönəldilən reaksiyaların müəyyən siyasətlərə istiqamətli olduğunun da vurğuladı. Kofu Annan, "Bu reaksiyalar səhv bir şəkildə Qərb dəyərlərinə reaksiya hesab edilir. Daha sonra da İslam əleyhdarı qarşı reaksiyaya çevrilir." dedi. 11 Sentyabr hücumundan sonra Qərbdə yaşayan Müsəlmanların, özlərini şübhə və ayrı-seçkilikçiliyin ortasında tapdığının vurğulayan Kofu Annan, bir çox adamın İslamın tək bir quruluş halında Qərbə qarşı dayandığı düşüncəsini daşıdığını izah etdi. Annan, bəzi həddindən artıq ucların səhv hərəkətləri nəticəs(n)i İslamın səhv qiymətləndirildiyini, bunun nəticəsində də cinayətlərin işləndiyini ifadə etdi. "Bir neçə adamın davranışı, əksəriyyətə pis ün gətirir, bu haqsız bir davranış." deyən Annan, bütün dünyanı Müsəlmanlara yönələn ön mühakimələrə qarşı çıxmağa, Müsəlmanların ibadət etmə azadlığını əskiksiz yerinə yetirmə haqqını yaşamasına və dinlər arasında dialoqa dəstək olmağa çağırdı. Müsəlmanlara da səslənən Annan, şiddət tövsiyə edən kəslərin təcrid edilməsi çağırışında ol/tapıldı.

Seminarda danışan Corc Vaşinqton Universitetindən Prof. Seyid Hüseyn Nəsr, İslam qorxusunun, İslamiyyətin Fransadan Çinə qədər bir bölgəni bir əsr kimi qısa bir müddətdə örtməsindən sonra, Xristian Qərbdə dini və siyasi olaraq ortaya çıxdığını söylədi. Son zamanlarda yaddaşlarda yatan tarixi şüurun yenidən canlandığını yazan Nəsr, "İslam qorxusu"nun yalnız bir qorxunun deyil eyni zamanda bir nifrətin nəticəs(n)i olduğunu ifadə etdi.

amerika Şintoizmi hədəf almamışdı'

Prof. Nəsr, "Müsəlmanlar təcavüzkar olmamağa, yalnız özləri olmağa çalışır. Lakin bir çox sahədə səylər fanatizmə sürüşür. Bir tərəfdəki fanatizm, digər tərəfdəki fanatikləri bəsləyir. İslam qorxusunu araşdırarkən, yalnız İslamdakı həddindən artıqlıqları deyil, ayı zamanda Xristianlar və Yəhudilər arasındakı həddindən artıqlıqların da böyük rolu olduğunu bilmək lazımdır." dedi.

1,2 milyard insanı təmsil edən İslama qarşı qorxunun və düşmənliyin aradan qaldırılması üçün Qərbdəki media, akademik və siyasi ətraflar qədər Qərb ölkələrində yaşayanlar daxil olmaq üzrə bütün Müsəlmanlara böyük vəzifələr düşdüyünü söylədi. Nəsr, 2. Dünya Döyüşü əsnasında Pearl Harbor hücumu səbəbindən Hollywoodda bir çox Yapon əleyhdarı film edilməsinə baxmayaraq, Yaponların inancı olan Şintoizm əleyhdarı bir axına rast gəlinmədiyini, halbuki bəzi Müsəlmanların etdiklərindən ötəri son dövrdə İslamın hədəf alındığını qeyd etdi.

Georgetown Universiteti Müəllim John Esposito da Soyuq Döyüşün sona çatmasından sonra bəzi Qərbli şərhçilərin dərhal İslamın bir təhdid meydana gətirdiyi üzərinə şərhlərə başladığını və "Müsəlmanlar gəlir" qorxusunu yaydığını qeyd etdi. Media və Qərbli siyasətçilərin nə növdən bir İslam düşmənliyi etdiklərinə dair müxtəlif nümunələr verən Esposito, bu kampaniyalar nəticəsində Qərbli ölkələrdə yaşayan Müsəlmanlara qarşı nifrət cinayətlər/günahlarının dırmaşmaya keçdiyini söylədi. John Esposito, bu hücumların 11 Sentyabr hücumlarından bu yana mülayim Müsəlman təşəbbüskarlara və təşkilatlara da yönəldiyini ifadə etdi. Xüsusilə 11 Sentyabr 2001 terrorist hücumlarından sonra artan İslam əleyhdarlığının eynilə Yəhudi əleyhdarlığında olduğu kimi asan asan ortadan kaldırılamayacağını ifadə edən Esposito, bunun üçün siyasi liderlər, media, vətəndaş cəmiyyət təşkilatları və BM kimi beynəlxalq təşkilatlara əhəmiyyətli vəzifələr düşdüyünə diqqət çəkdi. BM bünyəsində iyun ayında da "Antisemitizmə qarşı dayanma: Xoşgörüş və Anlayış Təhsili" başlıqlı bir seminar təşkil edilmişdi.

ANA səhifə