Türk İslam Birliyi - Harun Yəhya
Ana Səhifə
Dergi Haqqında
İçindekiler
2.Sayıdaki Yazarlar
İlanlar & Elanlar
Tanıtımlar & Konfranslar
MP3 formatında
 
Türk İslam Birliyi - Harun Yəhya
Sitede Yazılarının Yayınlanmasini İstəyirsinizmi?
Basında Türk İslam Birliyi
Kuran'da İştirak edən Birlik Ayələri
Müslümanlar Birdir Qardaşdır
Peygamberimizin kitapehline davranışı, bütün Müsəlmanlara nümunə olmalı
Türk İslam Birliyi, Qərb mədəniyyətinin zəmanətidir
 

BASINDA TÜRK-İSLAM BİRLİYİ

11.10.2004 - Yeni Şəfəq

Ortadoğu'ya Osmanlı modeli

Elm Araşdırma Vəqfi Tarkan Yavaş, Osmanlıda üç dinin mənsublarının barış içində yaşadıqlarını ifadə edərək, bu modelin təkrar yaşada biləcəyini söylədi.

Elm Araşdırma Vəqfi tərəfindən, "Osmanlı Vizionu ilə türk-İslam Dünyasına Türkiyə Liderliyi və Böyük Orta şərq Proyekti Kritiki" mövzulu bir yığıncaq təşkil edildi. Yığıncağın natiqləri arasında, Elm Araşdırma Vəqfi Başçısı Tarkan Yavaş, İstanbul Universiteti İqtisad Fakültəsi Müəllim Prof. Dr. Ömər Əksi, Silahlı Qüvvətlər Akademiyası köhnə Komandiri və Haliç Universiteti Müəllim təqaüdçü Tuğgeneral Dr. Xəlil Şimşək, Ankara Universiteti Hüquq Fakültəsi Müəllim prof. Dr Xatırlan Çeçen, Milli Dəyərləri Qoruma Vəqfi Başçısı Altuğ M. Berker iştirak etdi.

Tarkan Yavaş "Türkiyə, bu an Qafqazlarda, Balkanlarda və xüsusilə Orta şərqdə yaşanan döyüşlərin, qarışıqlıqların və ağrıların sona çatmasında, bölgənin problemlərini çox yaxşı bilən bir ölkə olaraq kilid mövqedədir. Türkiyənin sahib olduğu şanlı miras, yer üzünün barış, sevgi və qardaşlıqla dolması üçün bizləri bütün insanlığa qarşı məsul etməkdədir" dedi. Yavaş Osmanlı himayəsində Yəhudilərin, Xristianların və Müsəlmanların azadca və barış içində yaşadıqları bu modelin mədəniyyət nümunəs(n)i olaraq təkrar yaşada biləcəyini ifadə edərək bu vəzifənin Türkiyəyə düşdüyünü söylədi.

Türkiyə kilid ölkə mövqeyində

Prof. Dr. Ömər Əksi isə Qərb dünyasının öz içində bir qarşıdurma və çəkişmə içində olduğunu, Orta şərqdə Türkiyənin liderliyinin də bu çərçivədə qiymətləndirilməsi lazım olduğunu ifadə etdi. Əksi, "roma-Gərməyin və yəhudi-Anqlikan ittifaqlarının bir qarşıdurması və çəkişməsi, bu gün yenə Orta şərqdə səhnəyə qoyulmaqdadır. Böyük Orta şərq Proyekti adıyla ortaya atılan planın tətbiq olunmasıyla, bölgədə böyük bir xaos mühiti hədəflənməkdədir" dedi. Təqaüdçü Tuğgeneral Xəlil Şimşək isə Orta şərqin gələcəyi və Türkiyəyə təsirləri başlıqlı danışmasında əsgəri xüsusiyyətdə məlumatlar verdi.

ANA səhifə