Türk İslam Birliyi - Harun Yəhya
Ana Səhifə
Dergi Haqqında
İçindekiler
2.Sayıdaki Yazarlar
İlanlar & Elanlar
Tanıtımlar & Konfranslar
MP3 formatında
 
Türk İslam Birliyi - Harun Yəhya
Sitede Yazılarının Yayınlanmasini İstəyirsinizmi?
Basında Türk İslam Birliyi
Kuran'da İştirak edən Birlik Ayələri
Müslümanlar Birdir Qardaşdır
Peygamberimizin kitapehline davranışı, bütün Müsəlmanlara nümunə olmalı
Türk İslam Birliyi, Qərb mədəniyyətinin zəmanətidir
 

BASINDA TÜRK-İSLAM BİRLİYİ

14.03.2005 - Vaxt Qəzeti

Türk-İslam Birliyi Jurnalı dilerlərdə

1400 ildir dünyaya insani və ictimai baxımdan çox şeylər qazandırmış olan İslam Mədəniyyətinin və bunu özünə rəhbər etmiş Türk insanının əsrlər boyunca dünyada hüzur/dincliyi və sabitliyi təmin etdiyi bir gerçəkdir. Bizlər çağımızın təcili ehtiyacı olan bu birliyə niyyət edərkən, bunun bütün insanlığın barış, hüzur/dinclik və sabitlik içində olmasını təmin etməsi məqsədində olmalıyıq. Qan tökmək üçün deyil, axan qanları sevgi və gözəllik yayaraq dayandırmaq, bir ehtiras və qürur içində olaraq deyil, fədakar və həddim olmaq, mədəniyyətlər arasındakı dağıdıcı faktorları ortadan qaldırıb quruluşçu olaraq əlaqələri təşkil etmək və artırmaq, cahilliyi yox edib təhsillə mədəniyyəti və xüsusilə fərdlərin vicdanı, ağılı bacarıqlarını və sağlamfikirini artırmaq, sənət və estetik anlayışımızı köhnədən olduğu kimi yenə canlandıraraq həyatın hər istiqamətinə əks etdirmək, problemləri, gərginlikləri xoşgörüş və sevgiylə həllə çatdırmağa çalışmaq bu birliyin təməl xüsusiyyətləri olmalıdır.

türk-İslam Birliyi Jurnalının ilk sayı, bu birliyin necə olması lazım olduğu, Müsəlmanlara və bütün dünyaya nələr qazandıracağı və bununla birlikdə Türkiyənin rolunun nə olması lazım olduğu kimi strateji mövzuları lupa altına alır. Üç ayda bir nəşr olunacaq olan fikir jurnalında, aralarında KKTC Respublika başçısı hörmətli Rauf Denktaş da olmaq üzrə, əhəmiyyətli dövlət adamları, alimlər, yazarlar, vətəndaş cəmiyyət quruluşları başçıları, təqaüdçü generallar və millət vəkilləri də yazı qələmə al/götürəcək.

ANA səhifə