Türk İslam Birliyi - Harun Yəhya
Ana Səhifə
Dergi Haqqında
İçindekiler
2.Sayıdaki Yazarlar
İlanlar & Elanlar
Tanıtımlar & Konfranslar
MP3 formatında
 
Türk İslam Birliyi - Harun Yəhya
Sitede Yazılarının Yayınlanmasini İstəyirsinizmi?
Basında Türk İslam Birliyi
Kuran'da İştirak edən Birlik Ayələri
Müslümanlar Birdir Qardaşdır
Peygamberimizin kitapehline davranışı, bütün Müsəlmanlara nümunə olmalı
Türk İslam Birliyi, Qərb mədəniyyətinin zəmanətidir
 

BASINDA TÜRK-İSLAM BİRLİYİ

14.04.2005 - Milli Qəzet

KKTC Respublika başçısı Rauf Denktaş, ABŞ, AB və İngilislərin hiyləgər oyunlarına diqqət çəkdi
Aldanmayın, aldanmayın

Türk xalqı bizə sahib çıxmalı

Kuzey Kipr Türk Respublikas(n)ı Respublika başçısı Rauf Denktaş, heç bir gücün Kipr xalqını Ana vətən Türkiyədən ayıra bilməyəcəyini ifadə edərək, "Mən buradan həm Türkiyə xalqına həm də KKTC xalqına səslənirəm. Bizi bir-birimizdən ayıraraq Kipri Rumlara vermək istəyirlər. Bunu etmək üçün də müxtəlif oyunlara müraciət edirlər. İngilislər və ABŞ tərəfindən hazırlanan Annan Planı, Kipr xalqını yox etmə planıdır. Bu plan bir daha masaya gəlməməlidir. Əgər gəlirsə, Kipr tamamilə əlimizdən çıxar. Bu oyunlara aldanmayın və aldanmayın" dedi.

Kipr, haqlı iddiamızdır

Denktaş, "Bu əziz vətəni bölmək üçün böyük cəhdlər var. Bizi hiyləgərcə parçalamaq üçün məşğul olurlar. Türkiyə Avropa Birliyi yolunda atdığı addımlara çox diqqət yetirməlidir." şəklində danışdı. Türkü Respublikalardan gələn liderlərin özünə, "AB üçün Kiprdən vəzmi keçdiniz, Kipr problemi bitdimi?" deyə soruşduğunu ifadə edən Denktaş, "Mən onları hamı/həmişə dinləyirəm. Türkiyə ən haqlı iddiasından imtina etsə, Türkü Respublikalar, Türkiyə cümhuriyyətinə necə güvənsin?" deyərək xəbərdarlıqlarda ol/tapıldı. Denktaşın danışması ayaqda alqışlandı.

Kuzey Kipr Türk Respublikas(n)ı Respublika başçısı Rauf Denktaş, heç bir gücün Kipr xalqını Ana vətən Türkiyədən ayıra bilməyəcəyini ifadə edərək, "Mən buradan həm Türkiyə xalqına həm də KKTC xalqına səslənirəm. Bizi bir-birimizdən ayıraraq Kipri Rumlara vermək istəyirlər. Bunu etmək üçün də müxtəlif oyunlara müraciət edirlər. Bu oyunlara aldanmayın və aldanmayın" dedi.

Denktaş, Elm Araşdırma Vəqfinin nəşr orqanı olan Türk İslam Birliyi Jurnalı tərəfindən Səbətçilər Kasrında təşkil edilən "Milli iddiamız Kipr və KKTC Respublika başçısı Hörmətli Rauf Denktaş Qürur Günü Yığıncağı"na qatıldı.

Türk İslam Birliyinin tarixi haqqındakı sinevizyon nümayişinin ardından alqışlar arasında kürsüyə gələn KKTC Respublika başçısı Denktaş, "Atatürkün əmanəti olan bu vətəni bölmək üçün böyük cəhdlər var. Sizi hiyləgərcə parçalamaq üçün məşğul olurlar" sözləriylə danışmasına başladı. Türkü Respublikalarından gələn liderlərin özünə, "AB üçün Kiprdən vəzmi keçdiniz, Kipr problemi bitdimi?" deyə soruşduğunu ifadə edən Denktaş, "Mən onları hamı/həmişə dinləyirəm. Türkiyə ən haqlı iddiasından imtina etsə, Türkü Respublikaları Türkiyə cümhuriyyətinə necə güvənsin?" dedi.

Rum gənclərini silahlandırırlar

Basının Kipr xalqına, Kipr iddiasına köməkçi olmasını istəyən Denktaş, "Rumlar gənclərini silahlandırır, Türk gənclərini öldürsünlər deyə. 2005-ci ili EOKA ili elan etdilər, bizi yox etmək üçün. Papadopulos, hər səfərində 1963-64də kimsənin öldürülmədiyini iddia edir. Toplu məzarlar ortada, 16 gündəlikkən öldürülən körpələr ortada, yaxşı təzminat harada? Avropa İnsan Haqqları Məhkəməsi (AİHM), hamı/həmişə tək tərəfli tutum sərgiləyir. Kipri tək xalq olaraq görürlər. Kiprdə 2 xalq vardır. Lazımlı andlaşmalar edilmişdir. Bu gerçəkləri mətbuat qışqırmazsa, bunu insanlar necə biləcək, bunu AB necə biləcək, bunu AİHM haradan biləcək?" şəklində danışdı. Denktaş, Annan Planının təkrar gündəmə gətirilməyə çalışıldığını, bu planın ABŞ və İngilis üsulu bir plan olduğunu və bu planla Türk xalqının adadan tamamilə çıxarılmaq istəndiyini qeyd etdi.

Basın, mübarizəmizi görməməzlikdən gəlir

Türkiye'nin ABə alınması üçün 65 səhifəlik istəkləri olduğunu ifadə edən Denktaş, sözlərini belə davam etdirdi: "Bunlardan biri də 'Kipr Rum Seqmentini tanı'. Hansı Kipri, 16 gündəlik körpə qatili Kiprimi? Türkləri öldürdükləri üçün medal alan/sahə Kiprimi? Mən bunları istəmədiyim üçün 'uzlaşmaz' oldum. Mənim üçün şandır, şərəfdir" Denktaş, "O cücə boylu Papadopulos, 'Mənim həmsöhbətim böyük/ər Türkiyədir. Sən deyilsən. Əvvəl onunla danışaq, səninlə sonra iç mövzuları danışarıq' deyir. Buna Türkiyə olaraq icazə verir sunuzmu?" deyərək salonda ol/tapılanlara səsləndi. Danışmasında tez-tez mətbuata səslənən Denktaş, "Biz 1950 və 60ların mətbuatını axtarırıq. O coşğulu günləri, başlıqları, başlıqları axtarıram. Güvənəmik, Türkiyə cümhuriyyəti xalqıdır. Türk mətbuatı, bunlardan bəhs etməli, bunları başlıqlarına daşımalı" dedi. Denktaş, "Kipr Türkdür Türk qalacaq" sözləriylə danışmasına son verdi. Daha sonra günün xatirəsinə Denktaşa Elm Araşdırma Vəqfi Başçısı Tarkan Yavaş tərəfindən bir lövhə təqdim edildi. Ardından qonaqlara kokteyl verildi.

Kimler qatıldı

Toplantıya Səadət Partiyası Ümumi Başçısı Recai Kutan, Ədalət Köhnə Naziri və Qəzetimiz Yazıçıs(n)ı İsmayıl Müftüoğlu, təqaüdçü paşalar, Kipr Türk Milli Komitəsi Başçısı Yaxan Cumalıoğlu, Gazatemizin İmtiyaz Sahibi Ömər Yüksəl Özek, Ümumi Nəşr Rejissorumuz Necdət Müqəddəs, Yazı İşləri Müdirimiz Həsən Dayanmış, Yazaramıq Fəlakət Ilgaz və çox sayda alim qatıldı. Milli Dəyərləri Qoruma Vəqfinin 10. iliylə Elm Araşdırma Vəqfinin 15. ili münasibətiylə yığıncağa Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Çatdırma Naziri Binalı İldırım, Sağlamlıq Naziri Rəcəb Akdağ, BBP Ümumi Başçısı Muhsin Yazıcıoğlu və Sayıştay Başçısı Məmməd Damar teleqraf göndərdilər.

ANA səhifə