Türk İslam Birliyi - Harun Yəhya
Ana Səhifə
Dergi Haqqında
İçindekiler
2.Sayıdaki Yazarlar
İlanlar & Elanlar
Tanıtımlar & Konfranslar
MP3 formatında
 
Türk İslam Birliyi - Harun Yəhya
Sitede Yazılarının Yayınlanmasini İstəyirsinizmi?
Basında Türk İslam Birliyi
Kuran'da İştirak edən Birlik Ayələri
Müslümanlar Birdir Qardaşdır
Peygamberimizin kitapehline davranışı, bütün Müsəlmanlara nümunə olmalı
Türk İslam Birliyi, Qərb mədəniyyətinin zəmanətidir
 

BASINDA TÜRK-İSLAM BİRLİYİ

22.03.2005 - Vaxt Qəzeti

BM'ye üzv 26 ölkə bir zamanlar Osmanlı rəhbərliyi altında idi

İngiltərənin ən/en təsirli qəzeti The Times dünən Türkiyə mədəniyyətini tanıdan 12 səhifəlik bir əlavə nəşr etdi. "Türkiyənin mədəniyyəti və zənginlikləri" başlıqlı əlavədə bu gün Birləşmiş Millətlərə üzv 26 ölkənin bir zamanlar Osmanlı İmperatorluğu rəhbərliyi altında yaşadığı izah edilir, bu mühitin silinməsi mümkün olmayan bir mədəni təcrübə meydana gətirdiyini vurğulanır.

Türkiyə muzeyləri, təbii gözəllikləri, tekstili, rəsmi, musiqis(n)i və ədəbiyyatı ilə mübahisə et/müzakirə edilərkən, sənətin xüsusilə qanuni tənzimləmələrlə ifadə azadlığının genişlədilməsindən və iqtisadiyyatın yaxşılaşmasından müsbət təsirləndiyi ancaq maliyyənin hələ bir problem/sualın olduğu vurğulanır. Əlavəs(n)i hazırlayan yazarlar arasındakı Michael Binyona görə Türkiyə son dövrdə mədəniyyətini də daha geniş və daha az milliyyətçi bir şəkildə şərh etməyə başladı. Times əkində "Avropa mövzusunda ilişməli" deyilən Türkiyənin dəyişən çöhrəsinə vurğu edilir; dəyişmələr Franco sonrası dövrdə İspaniyanın vəziyyətinə bənzədilir. Ancaq, ölkədə "böyük deyə xarakterizə edilən ictimai və mədəni dəyişmələrin təsirinin ölkənin şərqinə çatmadığı tənqidində ol/tapılılır.

ANA səhifə