Türk İslam Birliyi - Harun Yəhya
Ana Səhifə
Dergi Haqqında
İçindekiler
2.Sayıdaki Yazarlar
İlanlar & Elanlar
Tanıtımlar & Konfranslar
MP3 formatında
 
Türk İslam Birliyi - Harun Yəhya
Sitede Yazılarının Yayınlanmasini İstəyirsinizmi?
Basında Türk İslam Birliyi
Kuran'da İştirak edən Birlik Ayələri
Müslümanlar Birdir Qardaşdır
Peygamberimizin kitapehline davranışı, bütün Müsəlmanlara nümunə olmalı
Türk İslam Birliyi, Qərb mədəniyyətinin zəmanətidir
 

BASINDA TÜRK-İSLAM BİRLİYİ

Mehmet TALÜ

Birlikte rəhmət və bərəkət vardır

Beləsinə bir qarışıqlıq 'herc' zamanında qulluq etmək, ibadətə, dinə sarılmaq və fitnə mühitinə bulaşmaqdan uzaq qalmağa çalışmaq, tərəflərdən hər hansı birinə yan çıxmamaq; tamamilə bəladan uzaqlaşıb yeni yeni bir həyata, Hz. Peyğəmbər (S.Ə.V)ın xoşbəxtlik verən ətrafına sığınmaq, ONA hicrət etmək kimi Müsəlman tərəfindən və ağıllıca bir işdir. Bunun belə olduğu bu hədisi şərifdə açıqca ifadə buyurulmaqdadır. Ənəs b. Malik (R.Ə.) deyil rəvayətə görə Peyğəmbərimiz (S.Ə.V)ın:

Birlikdə, birlikdəlikdə rəhmət və bərəkət, ayrılıqda əzab vardır." buyurması da bu gerçəyi ilkesel olaraq ifadə etməkdədir.

Bu bir gerçəkdir ki, bütün peyğəmbərlər öz dövrlərində və vəzifə bölgələrində insanları imanlılar blokunda toplanmağa və bu inteqrasiya olunmanın gərəklərinə sonuna qədər hörmətli davranmağa çağırmışlar. Heç bir Peyğəmbərin ayrılığı, parçalanmağı tövsiyə etdiyi görülməmişdir.

Hər vaxt olduğu kimi fitnədən xilas olmaq ibadət ilə yəni dinə sığınmaqla, İslama sarılmaqla mümkündür. Necə ki İslamın başlanğıcında Məkkədəki müşrik cəmiyyətinin fitnəsindən Mədinədəki İslam camaatına hicrət etmək, orada Hz. Peyğəmbərin ətrafında İslam cəmiyyəti içində olmaqla mümkün olmuşsa bu gün də bütün fitnə mühitlərində, qulluqdan başqa bir şey düşünməmək, bir mənada İslam cəmiyyətinə sığınaraq mühitin mənfiliklərindən yaxanı sıyırmaq yeganə yoldur. Beləsi bir hərəkət tam mənasıyla səhv siyasətləri, anlayışları, idxal anlayışları və qanunları tərk edib Hz. Peyğəmbər (S.Ə.V)a İslami nüfuza və anlayışa hicrət etmək deməkdir.

O halda həll, bütünlüklə İslama dönməkdə, hərəkətləri din qardaşlığı əsaslarına görə yenidən nəzərdən keçirməkdədir. Birlikdə iman xəttinə və Allaha qulluq mühitinə razı olmaq surətiylə xarici düşmənlərin oyununa qarşı durula bilər. Əks halda davamlı bir fitnə mühitini yaşamaq bəlkə də o mühitdə yox olub getmək söz mövzusudur.

Bütün Müsəlmanların ortaq bağ olan İslam xəttində birləşməsi, inananlar birliyindən ayrı qalmama bəsirətini göstərməsi yeganə həll çarəsidir.

Əfəndimizə hicrət etmək kimi bir soylu hərəkəti bacarmaq, bir başqa ifadə ilə mövcud fitnəni aşmaq, birlikdə dinə sarılma əzmi, qərarı və tətbiqiylə mümkün olacaq. Gerisi, keçici bir sıra sözlərlə əylənmək, ovunmaq, aldanmaqdır. Halbuki aldatmaq hiyanet, aldanmaq ahmaklıktır. Millətimiz içində aldatmayacaq qədər dürüst və mərd, aldanmayacaq qədər bəsirətli və oyanıq insanlar və seqmentlər daim var olmuşdur.

İndi ön fikirlərdən uzaqlaşıb hədisimizdə ifadəsini bulan bəsirəti göstərmə zamanıdır.

Gerçək hicrət haramların tərk edilməsiylə olar.

Bəlkə bir çox Müsəlmana "haramları tərk etmənin gerçək hicrət olması," tarixi hicrət hadisəs(n)i qarşısında bir az çətin aydın olar bir qiymətləndirmə kimi gələ bilər. Amma, haramları tərk etmənin, məmləkəti, muşaq-uşağı, hər şeyi tərk etmək qədər çətin olduğuna da hər kəsin həyatında bu və ya bu bəhanələrlə və lakin sıx şəkildə yaşayan haramlar şahiddir.
ANA səhifə