Türk İslam Birliyi - Harun Yəhya
Ana Səhifə
Dergi Haqqında
İçindekiler
2.Sayıdaki Yazarlar
İlanlar & Elanlar
Tanıtımlar & Konfranslar
MP3 formatında
 
Türk İslam Birliyi - Harun Yəhya
Sitede Yazılarının Yayınlanmasini İstəyirsinizmi?
Basında Türk İslam Birliyi
Kuran'da İştirak edən Birlik Ayələri
Müslümanlar Birdir Qardaşdır
Peygamberimizin kitapehline davranışı, bütün Müsəlmanlara nümunə olmalı
Türk İslam Birliyi, Qərb mədəniyyətinin zəmanətidir
 

BASINDA TÜRK-İSLAM BİRLİYİ

Milli Qəzet - Burhan BOZGEYİK

Dost kitablar

Bir insan oxuma vərdişi qazanmışsa və "nəyi oxuyacağını" bilirsə, artıq "can çətinliyi" o kimsənin səmtinə uğramaz. Oxumağı sevən və kitab dostu elə bir insan, günlərlə, həftələrcə, hətta aylarla eyni məkanda canı sıxılmadan qala bilər.

Kitab insanın ən yaxşı dostudur. Hələ bir də kitab "dost əldən" çıxmışsa, o kitabın insan gözündəki dəyəri daha da qiymətlənər. Dostlarımız bəzən kitablarını ya göndərmə, ya şəxsən vermə lütfündə ol/tapılarlar. İşdə bu növü kitabların bəzilərini tanıtmaq istəyirəm.

Türk- İslam Birliyi: Hərçənd bu bir jurnal. Amma "kitab kimi" bir jurnal. İlk sayı böyük jurnal boyu və tam 202 səhifə. Həm də quşa kağıza və tamamilə rəngli nəşr/təzyiq. Jurnal mazrufa uyğun bir zərf içərisində təqdim edilmiş. Jurnalı gənc və gayyur bir heyət çıxarır. İlk sayında 54 tanınmış və qiymətli simaların yazılarına yer verilmiş.

BOP, BİP proyektlərinin manevr mərhələsinə qoyulduğu bir ortada, "İslam Birliyi" proyektinin dilə gətirilməsi çox xeyirli bir təşəbbüsdür. Xalqımız və idarəçilərimiz, çox acı/ağrılı təcrübələrlə Avropa "Birliyi"nin bizim üçün "həll" olmadığını anlamağa başlamış var. Onların niyyətləri müəyyən, bizi "yemək üçün" aralarına al/götürmək istəyirlər.

Türkiyə bir "qurd qapanına" itələnilməkdə. Bu qapandan xilas olmanın yeganə yolu cəsur bir hücum edib, bizim üçün dinc sahilə atlamaq. O da "İslam Birliyi"dir. Tarixdə bu birliyin böyük ölçüdə təsis edildiyi dövrələrdə bütün Müsəlmanlar və Müsəlmanlarla qonşu olanlar hüzur/dinclik və sakitlik içərisində yaşamışlar idi. Osmanlı Dövlətinin mövcudiyyəti bunun ən/en müşahhas misalıdır. Osmanlı Dövləti parçalandı, terekesinden 33 dövlət çıxdı, o dövlətlərin heç biri də o tarixdən bu yana doğru dürüst hüzur/dinclik yüzü/üzü görmədi.

"İslam Birliyi" bir utopiya və ya çox uzun illər sonra reallaşa biləcək bir proyekt deyil. "Tövhidi iman" təməlləri üzərində təsis edilə biləcək bu birlik çox qısa bir zamanda həyata keçirilə bilər. Bunun üçün, Müsəlmanların öz dəyərlərini bilmələri, onlara sahib çıxmaları və Quranı Azimüşşandakı əmrləri və Sünnəs(n)i Seniyyeyi rəhbər etmələri kifayətdir.

Eynilə Amerika Birləşmiş Dövlətləri, İngilis Millətlər Birliyi kimi, "Cemahir-i Müttəfiqəs(n)i İslamiyə", yəni "İslam Birləşmiş Respublikaları" təşəkkül etdiyində, dünyada gerçək süpergüç doğulmuş olacaq. İşdə o zaman bütün insanlıq, ədalət, hüzur/dinclik və sakitliklə tanış olacaq.

İslam Birliyi ilə əlaqədar düşüncələrini ifadə edən qiymətli münəvvərlərimizə və o fikirləri bir araya gətirən jurnalın idarəçilərinə təşəkkür edirik. (Tel: 0212-222 00 88)

Risaləs(n)i Nur Külliyyatında Hz. İsa və Hz. Mehdi Gerçəyi: Adəm Yaqubun hazırladığı bu kitabı Günəş Nəşriyyat nəşr etmiş. Kitabda, Risaləs(n)i Nur Külliyyatında Hz. İsa (as) və Hz. Mehdi ilə əlaqədar bəhslər iştirak etməkdə. Bir fərqlə, o bəhslərdəki ifadələrin altı çəkilmiş, "eşqbazlıq şərhlərə" yer/yeyər buraxmayacaq izahlar edilmiş. Bədiüzzaman Həzrətlərinin, Hz. İsanın və Hz. Mehdinin "şəxs olaraq" gələcəyini və bu dövrələrdə yer üzünün hüzur/dinclik, sakitlik və rifah ilə dolacağını ifadə etdiyi sətirlərin altı çəkilərək oxucuya təqdim edilmiş. (0212-220 15 60)

Hiylələrlə Çanaqqala: Möhtərəm Əkrəm Şama Beyin Çanaqqala ilə əlaqədar bu ikinci kitabı da eynilə ilki kimi çox diqqət çəkici məlumatlarla dolu. Peyğəmbər Əfəndimiz (asm) "El hərbi xuda idin", yəni "harp hiylədir" buyurmuşdur. Əfəndimiz (asm), düşmən üzərinə səfərə çıxacağı zaman, hədəfin tam əksinə istiqamətə doğru gedər, bir müddət sonra birdən istiqamət dəyişdirərək düşmən üzərinə yönələrdi. Bir çox İslam komandiri də sonraları bu taktikas(n)ı müvəffəqiyyətlə tətbiq etmişdir. Məsələn, Gebzedə vəfat etmiş olan Fateh Sultan Məmməd, sanki Şərq istiqamətinə səfərə çıxmış intibaını vermişdir. Amma bütün sənədlər, gerçəkdə onun hədəfinin Roma olduğunu göstərməkdədir.

Çanaqqala Müharibələri, dünya hərb tarixində müstəsna bir yerə malikdir. Bu döyüşlərdə düşmən qüvvətləri, bir çox hiyləyə müraciət etmişdir. "Hilelerle Çanaqqala" kitabında görməkdəyik ki, bizimkilər, hərb hiyləsi barəsində də düşməndən mahirmişlər. O qəhrəman və fədakar böyüklərimizi bir dəfə daha rəhmətlə, təşəkkürlə yadediyoruz. Qönçə Nəşriyyatın nəşr etdiyi əsəri 0212-528 50 76 nömrəli telefondan istəyə bilərsiniz.

Məbəddən Könüllərə: İllərcə vaizlik etmiş olan möhtərəm Lütfkarlıq Toksarı vəzlərinin və konfranslarının bir qisimini həb halında kitablaşdırmış. Gayyur imamlardan Əhməd Yüter qardaşımın Təqdim yazısının ol/tapıldığı 448 səhifəlik kitabda yaxın tarixə qeyd düşər mahiyyətdə xatirələr də iştirak etməkdə. Kitabda iştirak edən mövzulardan bəzilərinin başlıqları belə: Niyyət, İxlas, İman, İslamın Qaynaqları, Cihad, Türkcə Quranla Namaz qılına bilərmi?, Quran Yeni Yazı İlə Oxuna bilərmi?, Peyğəmbərlərə İman, Peyğəmbərsiz Din Olarmı?, Namaz, Allah Dostlarıyla Dost Olmaq...

Əsəri, möhtərəm Lütfkarlıq Toksarı özü basdırmış. Hər hansı bir nəşriyyat adı yox. Üstəlik kitabın istənəcəyi hər hansı bir telefon nömrəsi də yox. Aydın olan möhtərəm müəllimimiz bu əsəri tamamilə "hədiyyə etmək" məqsədiylə basdırmış. Elə də olsa, insanın bu "hədiyyəyə" necə çatacağı ifadə edilməli deyil idimi? Bir də kitaba bir "İçindəkilər" qisimi qoyulsa yaxşı olardı.
ANA səhifə