Türk İslam Birliyi - Harun Yəhya
Ana Səhifə
Dergi Haqqında
İçindekiler
2.Sayıdaki Yazarlar
İlanlar & Elanlar
Tanıtımlar & Konfranslar
MP3 formatında
 
Türk İslam Birliyi - Harun Yəhya
Sitede Yazılarının Yayınlanmasini İstəyirsinizmi?
Basında Türk İslam Birliyi
Kuran'da İştirak edən Birlik Ayələri
Müslümanlar Birdir Qardaşdır
Peygamberimizin kitapehline davranışı, bütün Müsəlmanlara nümunə olmalı
Türk İslam Birliyi, Qərb mədəniyyətinin zəmanətidir
 
BİLİM ARAŞDIRMA VƏQFİ VƏ MİLLİ DƏYƏRLƏRİ QORUMA VƏQFindən

TÜRK-İSLAM BİRLİYinə ÇAĞIRIŞ

ilanın böyüyü üçün basın

21. əsrdə yer üzünə darıxılan barış və hüzur/dincliyi, Allahın icazəs(n)i və lütfü ilə türk-İslam Dünyasının birliyi gətirəcək. Sevgi, qardaşlıq, şəfqət, xoşgörüş, həmrəylik və söhbət təməli üstünə qurulacaq olan belə bir-birlik, yaşandığı bölgələrə iqtisadi rifahı, demokratik həyatı və ədaləti gətirə biləcək bir gücdür.

türk-İslam əxlaqının yaşanacağı bu birlik, eyni dil və dindən insanların bir araya gəlməsinə vəsilə olarkən, dilləri və dinləri fərqli olan insanları da şəfqət və ədalətlə qucaqlayacaq.

türk-İslam Birliyi, yaşanacağı bölgədəki geri qalmışlığı, kasıblığı, cahilliyi, qan tökülməsini, dağıtma və ağrıları dindirəcək, bölgəyə ədalətin, barışın, zənginliyin, mərhəmətin, elmin, sənətin və xoşbəxtliyin hakim olacağı bir anlayış gətirəcək.

Varisi olduğumuz Osmanlı İmperatorluğu ədalət və şəfqət üzrə qurulmuş belə bir-birliyin tarixdəki ən gözəl nümunəsidir. Dünyanın böyük döyüşlərlə və terrorla mübarizə etdiyi indiki vaxtda da Osmanlının rəhbərlik anlayışı nümunə götürülərək, bütün türk-İslam dövlətlərinin ortaq səyləriylə insanların dostca və qardaş tərəfindən yaşaya bildiyi, barış və güvən dolu bir mühit yenidən yaradıla bilər.

Bütün Türk dövlətlərinin və bütün İslam dövlətlərinin bir dam altında toplanması, ədalət, sevgi və qardaşlıq təməli üzərinə bir araya gəlməsi üçün, tarixdə olduğu kimi bu gün də, Türkiyə cümhuriyyətinə liderlik vəzifəs(n)i düşməkdədir.

Türkiyə cümhuriyyətinin, qardaş ölkə və millətlərə qarşı heç bir üstünlük iddiası yoxdur, ancaq bu coğrafiyada yaşayan millətlər, Osmanlının varisi olan Türkiyə cümhuriyyətindən dirlik və nizamın təmin edilməsi üçün təsirli bir ittifaqın qurulmasına liderlik etməsini gözləməkdədir. Milli, unitar dövlət quruluşu içərisində, Türkiyəmizin, bu ülvi vəzifəs(n)i, tarixdən gələn dövlət təcrübəsiylə, təvazökarlıq, xidmət eşqi, məsuliyyət şüuru və 'Müsəlmanların həddimliyi' baxışıyla yerinə yetirəcəyi inancındayıq.

Eyni zamanda, bir NATO üzvü olan Türkiyənin ABə də girməsi, Qərb Dünyası ilə Türk və İslam dövlətləri arasında bir körpünün meydana gəlməsini təmin edəcək; bu vəziyyət, böyük bir zənginliyin, rifahın və hüzur/dincliyin yolunu açacaq. Türkiyə, edəcəyi bu körpü vəzifəs(n)i ilə həm iqtisadi həm də ictimai istiqamətdən 'Altınçağın başlamasına vəsilə olacaq.

Yer üzündə barış və hüzur/dinclik mühitinin təsis edilə bilməsi üçün, məsuliyyət sahibi hər kəsin bir an əvvəl hərəkətə keçməsi, qarşılıq gözləmədən səmimi bir səylə bu birlikdəliyin qurulması üçün cəhd göstərməsi lazımdır. Bunun üçün ölkəmizin ziyalılarına, siyasətçilərinə, alimlərinə, vətəndaş cəmiyyət quruluşlarına, jurnalist və yazıçılarına böyük məsuliyyət düşməkdədir.

Elm Araşdırma Vəqfi və Milli Dəyərləri Qoruma Vəqfi olaraq, bizlər də ədalət, qardaşlıq, sevgi və mərhəmət üzərinə qurulacaq belə bir-birliyin meydana gəlməsini canı könüldən xahiş edirik.

 
 
ANA səhifə