Türk İslam Birliyi - Harun Yəhya
Ana Səhifə
Dergi Haqqında
İçindekiler
2.Sayıdaki Yazarlar
İlanlar & Elanlar
Tanıtımlar & Konfranslar
MP3 formatında
 
Türk İslam Birliyi - Harun Yəhya
Sitede Yazılarının Yayınlanmasini İstəyirsinizmi?
Basında Türk İslam Birliyi
Kuran'da İştirak edən Birlik Ayələri
Müslümanlar Birdir Qardaşdır
Peygamberimizin kitapehline davranışı, bütün Müsəlmanlara nümunə olmalı
Türk İslam Birliyi, Qərb mədəniyyətinin zəmanətidir
 
BU ƏSR "TÜRK-İSLAM MƏDƏNİYYƏTİ"NİN
HAKİMİYET ƏSRİ OLACAQ

ilanın böyüyü üçün basın

 

Bu möhtəşəm mədəniyyət dünyaya gözəllik, estetik,

zənginlik və ədalət gətirəcək...

türk-İslam Aləminin birlik və birliyi, bütün insanlığın rifahı, hüzur/dincliyi və çəkilən ağrıların yox olması üçün, mütləq lazımlıdır. Vicdan sahibi olan hər adamın bu birliyə iştirak etməsi lazımdır.

"Allah, içinizdən iman edənlərə və saleh əməllərdə ol/tapılanlara vəd etmişdir: Heç şübhəsiz onlardan əvvəlkiləri necə 'güc və iqtidar sahibi' etdisə, onları da yer üzündə 'güc və iqtidar sahibi' edəcək, özləri üçün seçib bəyəndiyi dinlərini özlərinə məskun edib sağlamlaştıracaq və onları qorxularından sonra təhlükəsizliyə çevirəcək. Onlar, yalnız Mənə ibadət edərlər və Mənə heç bir şeyi ortaq qaçmazlar. Kim bundan sonra inkar etsə, işdə onlar fasiqdir." (Nur Surəsi 55)

"And olsun, Biz Zikrdən sonra Zəburda da: 'Şübhəsiz Ərzə saleh qullarım varisçi olacaq' deyə yazdıq." (Ənbiya Surəsi, 105)

türk-İslam Birliyi bu əsrin müjdəsidir. Zamanı gəlmiş, şərtləri yetkinləşmişdir. Bu böyük ehtişam, bütün dünyanın hüzur/dincliyinə, sevincinə, rahatlığına və rifahına səbəb olacaq. Türk Milləti, Türk Dövləti, milli, unitar quruluşu içərisində bu gözəl liderliyə ehil və layiqdir.

DERGİDEN BƏZİ başlıqlar. .. 15. Xidmət İlində Elm Araşdırma Vəqfi .BAV Konfransları. türk-İslam Birliyi Niyə/səbəb Təcilidir?. Türk-İslam Dünyasına Türkiyə Liderliyi. Gəlin Birlik Olaq. Tarixdən Günümüzə İslam Birliyi. türk-İslam Birliyi Necə Olmalıdır?.. Türk-İslam Birliyinin Ortaq Mədəniyyəti: İslam Əxlaqı... Birlik Müsəlmanlara Nələr Qazandıracaq?. Dünya Yeni Bir Osmanlıya Möhtac. Mətbuatda Dünyanın Osmanlı Həsrəti. türk-İslam Birliyinə Çağırış.

TÜRK-İSLAM BİRLİYİ JURNALına COŞĞU DOLU YAZILARIYLA İŞTİRAK EDƏN ziyalılarımız

Rauf R. DENKTAŞ (KKTC Respublika başçısı)... Abdullah AKOSMAN (Önce Vətən Qəzeti Sahibi). .. Adnan TANRIVERDİ (E. Tuğgeneral)... Fəlakət ILGAZ (Yazar, Milli Qəzet)... Əhməd bayatlı (Türk Orta şərq Həmrəylik Vəqfi Başçısı)... Əhməd var ol (Yazar, Vaxt Qəzeti). .. Əli BULAÇ (Yazar, Zaman Qəzeti)... Əli çatan (Yazar, Vaxt Qəzeti)... Altuğ M. BERKER (Milli Dəyərləri Qoruma Vəqfi Başçısı)... Baqi TUĞ (DYP Köhnə Millət vəkili)... Beyhan aslan (21. Dövr Millət vəkili)... Bülent ildırım (Vəkil, İHH İnsani Kömək Vəqfi Ümumi Başçısı)... Cahit babına (Prof. Dr. Narkotik ilə Mübarizə Dərnəyi Başçısı, Yeni Mesaj Qəzeti Yazıçıs(n)ı)... Camal ANADOL (Prof. Dr. araşdırmaçı-Yazar)... Çingiz GÖKÇEK (Sağlık E. Naziri, MHP)Fərmanı ALTIN (Dünya Əhli Beyt Vəqfi Ümumi Başçısı)... Əkrəm KIZILTAŞ (Milli Qəzet Yazı İşləri Müdiri)... m. Fateh can (Tarix və Düşüncə Jurnalı imtiyaz sahibi)... a. Həmdi ÜÇPINARLAR (Ətraf E. Naziri)... Həsən KARAKAYA (Yazar, Vaxt Qəzeti)... Pərəstişkarı ALTINTAŞ (Prof. Dr. Ankara Universiteti İlahiyyat Fakültəsi İslam Fəlsəfəsi Fundamental elm sahəsi Başçısı)... Hüseyn öztürk (Yazar, Vaxt Qəzeti)... İbrahim KARAGÜL (Yazar, Yeni Şəfəq Qəzeti). .. İlhamı gülər (Prof. Dr. Ankara Universiteti İlahiyyat Fakültəsi Müəllim)... Mədəniyyət ideal (jurnalist-Yazar, Orta şərq Qəzeti)... İsmayıl MÜFTÜOĞLU (Adalet Köhnə Naziri)... M. Mehdi SUNGUR (E. Tuğgeneral, İSAV İdarə heyəti Üzvü)... Məmməd qorxmaz (18 və 20. Dövr DYP Kütahya Millət vəkili)... Məmməd Şövqü EYGİ (Yazar, Milli Qəzet)... Mustafa ərcan (Vəkil, məzlum-Deyər İstanbul Başçısı)... Mustafa örtül (jurnalist-Yazar, Vaxt Qəzeti)... Mustafa KARAHASANOĞLU (Vaxt Qəzeti Ümumi Nəşr Rejissoru)... Mustafa BÖYÜK/ƏR (ASKON Ümumi Başçısı)... Mustafa ÖZCAN (jurnalist-Yazar, Yeni Asiya Qəzeti)... Nazilə abbaslı (Dr. araşdırmaçı-Yazar)... m. Nəcati ÖZFATURA (Gazeteci-Yazar, Türkiyə Qəzeti)... Necmi SADIKOĞLU (TGTV və UTESAV Mütevelli Heyət Başçısı)... Nefi DƏMİRÇİ (Dr. Türkmeneli İnsan Haqqları Dərnəyi Ümumi Başçısı)... Nevzat BAYHAN (Dünya Xəbər Agentliyi Ümumi Müdir Yrd.)... Nevzat YALÇINTAŞ (prof. Dr., İstanbul Millət vəkili)... Ömər Alparslan əksi (Prof. Dr. İstanbul Universiteti İqtisad Fakültəsi Təhsil Üzvü). .. Ömər BOLAT (Dr., MÜSİAD Ümumi Başçısı) Razılıq BEGİN (E. Tuğgeneral. Şərq Türkistan Vəqfi Başçısı və Şərq Türkistan Milli Qurultayı Şərəf Başçısı)... Saleh TUĞ (Prof. Dr. - Marmara Universiteti İlahiyyat Fakültəsi Təhsil E. Üzvü)... Sami ÖZEY (Gazeteci-yazar, Vaxt Qəzeti)... Səlahəddin ÖZGÜNDÜZ (Türkiyə Cəfəriləri Lideri). .. Səlahəddin yazıçı (Bütün İlahiyyat Fakültələri və Yüksək İslam İnstitutları Məzunları Dərnəyi Ümumi Başçısı)... Sərvət hədiyyə (Prof. Dr. İstanbul Universiteti Hüquq Fakültəsi Müəllim)... Sərvət əngin (yazar-Dil Təhsil Mütəxəssisi, Dünəndən Bu günə Tərcüməçi Qəzeti)... Sönməz CAN (E. Qərargah Polkovnik, Birləşmiş Qafqaz Dərnəkləri Federasiyası İdarə heyəti Üzvü)... Süleyman doğan (Dr. Yazar, Orta şərq Qəzeti)... Tarkan yavaş (Elm Araşdırma Vəqfi Başçısı)... Vehbi VAKKASOĞLU (Yazar)... Ağıllı SARAÇOĞLU (Orta şərq Qəzeti Sahibi)

 
 
ANA səhifə