Türk İslam Birliyi - Harun Yəhya
Ana Səhifə
Dergi Haqqında
İçindekiler
2.Sayıdaki Yazarlar
İlanlar & Elanlar
Tanıtımlar & Konfranslar
MP3 formatında
 
Türk İslam Birliyi - Harun Yəhya
Sitede Yazılarının Yayınlanmasini İstəyirsinizmi?
Basında Türk İslam Birliyi
Kuran'da İştirak edən Birlik Ayələri
Müslümanlar Birdir Qardaşdır
Peygamberimizin kitapehline davranışı, bütün Müsəlmanlara nümunə olmalı
Türk İslam Birliyi, Qərb mədəniyyətinin zəmanətidir
 
SEVGİ, QARDAŞLIQ, SÖHBƏT, XOŞGÖRÜŞ VƏ BÜTÜN İNSANLIĞIN HÜZUR/DİNCLİYİ üçün

ilanın böyüyü üçün basın

TÜRK-İSLAM BİRLİYinə ÇAĞIRIŞ

 • Türk İslam Dünyasının birliyi, Allahın icazəs(n)i və lütfü ilə, 21. əsrdə yer üzünə darıxılan barışı və hüzur/dincliyi gətirəcək olan bir-birlikdəlikdir. Sevgi, qardaşlıq, şəfqət, xoşgörüş, həmrəylik və söhbət təməli üstünə qurulacaq olan bu birlik, yaşandığı bölgəyə iqtisadi rifahı, demokratik həyatı, ədaləti gətirməyi hədəfləməkdədir. Mənəvi dəyərlərin ucaldılmasını, sənətin, texnologiyanın, elmin ən üst səviyyələrinə çıxmasını təmin edəcək olan bu birlikdəliyin adı türk-İslam Birliyidir.
 • türk-İslam Birliyini "böyük" bir ailəyə bənzədə bilərik. Belə bir ailədə fərdlərin hamısı öz içində azaddır. Hər kəs istədiyi kimi hərəkət etməkdə, qərar verməkdə sərbəstdir. Ancaq hər fərd ailə böyüyünə dərin bir sevgi və hörmət bəsləyər. Hər hansı bir anlaşılmazlıq və ya çəkişmə vəziyyətində ailə böyüyünün fikiri alınar və ona uyğun gəlilər. İşdə qurulacaq birlik belə bir ruhu daşıyacaq.
 • türk-İslam Birliyi, Qərb Dünyası ilə də isti əlaqələr içərisində olacaq. Hər iki tərəfin əlaqələrində qarşılaşdıqları çətinlikləri rahatca aşmalarını təmin edəcək. Xoşgörüş və ədalət təməli üzərinə qurulacaq olan bu quruluş, tərəflərin haqqlarını zəmanət altına alarkən, qarşılıqlı mənfəətlərin qorunmasını da təmin edəcək. Bu şəkildə, birliyə daxil ölkələrin yanında bütün dünya dövlətlərinin də rifah səviyyələri yüksələcək.
 • Türk - İslam Dünyasının sevgi və qardaşlıq təməli üzərinə bir araya gəlməsində əlbəttə ki, Türkiyə cümhuriyyətinə tarixdə olduğu kimi bu gün də liderlik vəzifəs(n)i düşməkdədir. Bu vəzifə Türkiyənin bir üstünlük ya da hakimlik iddiasından qaynaqlanmamaqdadır. Bu ülvi vəzifə, Türkiyənin tarixdən gələn dövlət təcrübəsindən qaynaqlanan, təvazökarlıq, xidmət eşqi, məsuliyyət şüuru və Müsəlmanların həddimliyi xüsusiyyətlərinin təbii bir nəticəsidir.

 

Bazı Başlıqlar ...

 • türk-İslam Birliyinə Çağırış
 • türk-İslam Birliyi Necə Olmalıdır?
 • türk-İslam Birliyinin Ortaq Mədəniyyəti: İslam Əxlaqı...
 • Birlik Müsəlmanlara Nələr Qazandıracaq?
 • Dünya Yeni Bir Osmanlıya Möhtac
 • 15. Xidmət İlində Elm Araşdırma Vəqfi
 • BAV Konfransları
 • türk-İslam Birliyi Niyə/səbəb Təcilidir?
 • türk-İslam Dünyasına Türkiyə Liderliyi
 • Gəlin Birlik Olaq
 • Tarixdən Günümüzə İslam Birliyi
 • Mətbuatda Dünyanın Osmanlı Həsrəti

TÜRK-İSLAM BİRLİYİ JURNALI, Elm Araşdırma Vəqfi tərəfindən təşkil edilən "OSMANLI VİZİONU İLƏ TÜRK-İSLAM DÜNYAsına TÜRKİYƏ LİDERLİYİ" adlı konfrans və "türk-İslam Birliyi" mövzulu multivizyon nümayişinin iştirak etdiyi VCDi bütün oxucularına hədiyyə edir...

RAUF DENKTAŞ:

"Benim bildiyim və üzərində dayandığım şey, suverenlik və müstəqilliyin Türk insanının xarakterini meydana gətirdiyidir. Bu duyğu və düşüncələrlə, bir dəfə daha türk-İslam Birliyi jurnalına müvəffəqiyyətlər diləyər, hörmətlərimi sunarım."

TÜRK-İSLAM BİRLİYİ JURNALına COŞĞU DOLU YAZILARIYLA İŞTİRAK EDƏN ZİYALILARIMIZ

Rauf R. DENKTAŞ (KKTC Respublika başçısı)... Abdullah AKOSMAN (Əvvəl Vətən Qəzeti imtiyaz sahibi)... Adnan TANRIVERDİ (E. Tuğgeneral)... Fəlakət ILGAZ (Yazar, Milli Qəzet)... Əhməd BAYATLI (Türk Orta şərq Həmrəylik Vəqfi Başçısı)... Əhməd VAR OL (Yazar, Vaxt Qəzeti)... Əli BULAÇ (Yazar, Zaman Qəzeti)... Əli ÇATAN (Yazar, Vaxt Qəzeti)... Baqi TUĞ (DYP Köhnə Millət vəkili)... Altuğ M. BERKER (Milli Dəyərləri Qoruma Vəqfi Başçısı)... Beyhan ASLAN (21. Dövr Millət vəkili)...

Osmanlı İmparatarluğunun varisi olan Türkiyə cümhuriyyətinə, türk-İslam Birliyinin qurulmasında liderlik vəzifəs(n)i düşməkdədir.

Bülent İLDIRIM (Vəkil, İHH İnsani Kömək Vəqfi Ümumi Başçısı)... Cahit BABINA (Prof. Dr. Narkotik ilə Mübarizə Dərnəyi Başçısı, Yeni Mesaj Qəzeti Yazıçıs(n)ı)... Sönməz CAN (E. Qərargah Polkovnik, Birləşmiş Qafqaz Dərnəkləri Federasiyası İdarə heyəti Üzvü)... Camal ANADOL (Prof. Dr. araşdırmaçı-Yazar)... Çingiz Gökçek (Sağlamlıq E. Naziri)... Fərmanı ALTIN (Dünya Əhli Beyt Vəqfi Ümumi Başçısı)... Əkrəm KIZILTAŞ (Milli Qəzet Yazı İşləri Müdiri)... M. Fateh CAN (Tarix və Düşüncə Jurnalı imtiyaz sahibi)... a. Həmdi MƏNBƏLƏR (Ətraf E. Naziri)... Həsən KARAKAYA (Yazar, Vaxt Qəzeti)... Pərəstişkarı ALTINTAŞ (Prof. Dr. Ankara Universiteti İlahiyyat Fakültəsi İslam Fəlsəfəsi Fundamental elm sahəsi Başçısı)... Hüseyn ÖZTÜRK (Yazar, Vaxt Qəzeti)... İbrahim KARAGÜL (Yazar, Yeni Şəfəq Qəzeti)... İlhamı GÜLƏR (Prof. Dr. Ankara Universiteti İlahiyyat Fakültəsi Müəllim)... Mədəniyyət İDEAL (jurnalist-Yazar, Orta şərq Qəzeti)... İsmayıl MÜFTÜOĞLU (Ədalət Köhnə Naziri)... M. Mehdi SUNGUR (E. Tuğgeneral, İSAV İdarə heyəti Üzvü)... Məmməd QORXMAZ (18 və 20. Dövr DYP Kütahya Millət vəkili)... Məmməd Şövqü EYGİ (Yazar, Milli Qəzet)... Mustafa ƏRCAN (Vəkil, məzlum-Deyər İstanbul Başçısı)... Mustafa ÖRTÜL (jurnalist-Yazar, Vaxt Qəzeti)... Mustafa KARAHASANOĞLU (Vaxt Qəzeti Ümumi Nəşr Rejissoru)... Mustafa BÖYÜK/ƏR (ASKON Ümumi Başçısı)... Mustafa ÖZCAN (jurnalist-Yazar, Yeni Asiya Qəzeti)... Nazilə ABBASLI (Dr. araşdırmaçı-Yazar)... m. Nəcati ÖZFATURA (jurnalist-Yazar, Türkiyə Qəzeti)... Necmi SADIKOĞLU (TGTV və UTESAV Mütevelli Heyət Başçısı)... Nefi DƏMİRÇİ (Dr. Türkmeneli İnsan Haqqları Dərnəyi Ümumi Başçısı)... Nevzat BAYHAN (Dünya Xəbər Agentliyi Ümumi Müdir Yrd.)... Nevzat YALÇINTAŞ (İstanbul Millət vəkili)... Razılıq BEGİN (E. Tuğgeneral. Şərq Türkistan Vəqfi Başçısı və Şərq Türkistan Milli Qurultayı Şərəf Başçısı)...

"Gelin, öz aramızdakı problemləri bir kənara buraxaq və birlik içində böyük bir ailə kimi hərəkət edək. Qardaş olduğumuzu unutmayaq və türk-İslam Birliyi damı altında birləşək. Yer üzünə barışı, hüzur/dincliyi və sevgini gətirmək üçün səy göstərək."

Ömər Alparslan ƏKSİ (Prof. Dr. İstanbul Universiteti İqtisad Fakültəsi Müəllim)... Ömər Bolat (Dr., MÜSİAD Ümumi Başçısı)... Saleh TUĞ (Prof. Dr. - Marmara Universiteti İlahiyyat Fakültəsi Təhsil E. Üzvü)... Sami ÖZEY (Jurnalist-yazar, Vaxt Qəzeti)... Səlahəddin ÖZGÜNDÜZ (Türkiyə Cəfəriləri Lideri)... Səlahəddin YAZIÇI (Bütün İlahiyyat Fakültələri və Yüksək İslam İnstitutları Məzunları Dərnəyi Ümumi Başçısı)... Sərvət HƏDİYYƏ (Prof. Dr. İstanbul Universiteti Hüquq Fakültəsi Müəllim)... Sərvət ƏNGİN (yazar-Dil Təhsil Mütəxəssisi, Dünəndən Bu günə Tərcüməçi Qəzeti)... Süleyman DOĞAN (Dr. Yazar, Orta şərq Qəzeti)... Tarkan YAVAŞ (Elm Araşdırma Vəqfi Başçısı)... Vehbi VAKKASOĞLU (Yazar)... Ağıllı SARAÇOĞLU (Orta şərq Qəzeti Sahibi)

 
 
ANA səhifə