Ana Sayfa
Önsöz
1.Sayı İçindekiler
1.Sayıdaki Yazarlar
İlanlar & Duyurular
Tanıtımlar & Konferanslar
MP3 formatında
 
Sitede Yazılarınızın Yayınlanmasini İstiyor musunuz?
Basında Türk İslam Birliği
 

Gazeteci-Yazar, Ortadoğu Gazetesi

İrfan ÜLKÜ

1952 yılında İstanbul’da doğdu. Gazeteci-Yazar olarak görev yapan Ülkü, Yeni Günaydın ve Ortadoğu gazetelerinde genel yayın yönetmenliği yaptı. Azerbaycan Yazarlar Birliği üyesi olan Ülkü, aynı zamanda Bakü Tefekkür Üniversitesi Fahri Doktoru’dur. Gagavuz Özerk Cumhuriyeti Devlet Nişanı ödülü sahibidir.

 

TÜRK-İSLAM BİRLİĞİ: YENİ EVRENSEL VİZYON

Türk-İslam Dergisi'nin yayın yaşamına atılımı dolayısıyla öncelikle tarihsel-kültürel-jeopolitik-dinsel ve ulusal köşe taşlarının oluşturduğu kökleri geçmişte olan yeni bir evrensel vizyona adım atıldığını görmek beni umutlandırıyor.

Osmanlı yapısı, Osmanlı ideolojisi, Osmanlı evrensel düzen anlayışı kavramlarını açtığımızda, ilk karşımıza çıkan gerçek şudur: Osmanlı İmparatorluğu, Batı Türklerinin kurduğu ve Orta ve Yakın çağı birleştiren evrensel bir düzendir. Bu evrensel düzenin 640 yıllık egemenliği tarihte en uzun sürmüş Türk İmparatorluğu'nun Türk-İslam temeli üzerinde hoşgörü, fetih ve “yaşa-yaşat” ilkesini devletinin felsefesi yapmış bir anlayışla sürdürebilirliği bugün tarihçilerin üzerinde mutabakat sağladığı bir olgudur.

Bugün Türkiye Cumhuriyeti gerçeğini incelediğimizde ise jeopolitiğin kuralları gereği şu tanımlamayı yapmak zorunda kalırız: Türkiye Cumhuriyeti öncelikle Osmanlı İmparatorluğu'nun elde kalan son bağımsız toprak parçasıdır.

Türkiye Cumhuriyeti, içinde yaşadığımız şu yirmi birinci yüzyılın imparatorlukların yıkıldığı, yeni imparatorlukların dünya egemenliği peşinde koştuğu karmaşık tarihsel kesitinde, Türkiye-Türk ve mensubu olduğu İslam dünyasıyla birlikte yeni bir imparatorluk vizyonuyla ayakta kalabilir, kendini birlikte geliştirebilir, yenileyebilir.

Jeopolitikle jeokültür (Wallerstein) arasındaki doğru ilişkinin en somut örneğini görmek zorundayız. Buda Osmanlı-Türk-İslam vizyonu yönetim felsefesi ve stratejisiyle bu imparatorluğu yeniden kurmak anlamına gelmiyor, Osmanlı İmparatorluğu'nun eski topraklarında bir anlamda denetim sağlanması anlamına geliyor.

Bu denetim askeri anlamda güçlü olmaktan geçse de siyasi anlamda barış, hoşgörü ve rehberlik ilkesiyle bir birlik oluşturmaktan geçiyor ki, onunda adı Türk-İslam Birliği'dir.

İşte Türk-İslam Birliği dergisinin bu ilk sayısını bu anlamda Türk aydınları, İslam dünyasının ve Batı aleminin 11 Eylül saldırısından sonra karşı karşıya geldikleri “uygarlık çatışması” probleminin çözümünde temel katkı olacaktır diye düşünüyor, Türk-İslam Dergisine yayın yaşamında başarılar diliyorum.

e-mail: info@turkislambirligi.org