Ana Sayfa
9.Sayı Dergi Hakkında
9.Sayı İçindekiler
1.ve 2.Sayıdaki Yazarlar
İlanlar & Duyurular
Tanıtımlar & Konferanslar
MP3 formatında
 
Türk İslam Birliyi - Harun Yəhya
Sitede Yazılarının Yayınlanmasini İstəyirsinizmi?
Basında Türk İslam Birliyi
Kuran'da İştirak edən Birlik Ayələri
Müslümanlar Birdir Qardaşdır
Peygamberimizin kitapehline davranışı, bütün Müsəlmanlara nümunə olmalı
Türk İslam Birliyi, Qərb mədəniyyətinin zəmanətidir
 

Türkiye 10-20 Yıl İçerisinde Süper Devlet Olacak

“İnkar edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız
(birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız) yeryüzünde bir fitne
ve büyük bir bozgunculuk (fesat) olur.”
(Enfal Suresi, 73)

Türk Devleti'nin içine sızmış komünist derin devlet çetesi kendi aklınca Türkiye'yi Doğu Komünist Türkiye ve Batı Komünist Türkiye olarak ikiye ayırmak istemektedir. Oysa buna yeltenmek beyhude bir çabadır. Türkiye, bilakis Ortadoğu ve Balkanların en büyük devleti olacaktır. Önümüzdeki on-yirmi yıl içinde Musul, Kerkük, Türkistan, Kazakistan, Azerbeycan gibi bölgeleri ve diğer bütün İslam ülkelerini içine alacak şekilde Türk İslam Birliği'nin lider devleti olacaktır. Hiçbir şekilde bölünme olmayacak, bilakis birleşme ve bütünleşmeler olacaktır. Türkiye önümüzdeki on-yirmi yıl içinde en büyük süper devlet haline gelecektir. Bunun alametleri gözle görülür şekilde belirmeye başlamıştır. Türkiye, bölgesindeki anarşi, kargaşa, açlık, sefalet, korku ve zulüm gibi bütün olumsuzlukları yok edecek tarihi bir perspektif ve güce, Osmanlı'dan gelen tarihi bir misyona sahiptir. Dünya imparatorluğunu yönetmiş bir devlet, önümüzdeki yıllarda yeniden dünyaya nizam verecektir. Bunu anlayan komünist derin devlet çetesi çılgınlaşmış ve kendi kirli emellerine kesin bir engel olarak gördüğü BAV ve Sayın Adnan Oktar'a karşı amansız bir mücadeleye girişmiştir. Bu komünist derin devlet çetesinin binlerce elemanı, kurduğu yeni yeni çetelerle BAV ve Sayın Adnan Oktar'a karşı yoğun bir saldırı kampanyası başlatmışlardır. Yeni çeteler ihdas ederek eskiden olduğu gibi kirli hedeflerine ulaşmaya çalışmaktadırlar. Bu, Türk milliyetçiliğini, BAV'ı ve Sayın Adnan Oktar'ı daha da şevklendiren, daha fazla mücadele azmi veren davranışlardır. Bunlarla hiçbir yere varamayacaklardır. BAV ve Sayın Adnan Oktar'ın ilmi, kültürel çalışmaları devam etmektedir. Bundan sonra da etmeye devam edecektir. Asrımız bilgi çağıdır. Bilgi ve kültürle bu dinsiz meslek mutlaka yok olacaktır İnşaAllah.

Son günlerde, terörü bir tehdit unsuru olarak kullanarak, devletimizi bölücü örgüt ile uzlaşmaya zorlamak isteyen bazı girişimler halkımız tarafından dikkatle izlenmektedir. Herşeyden önce bilinmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bebek katilleriyle uzlaşma girişiminde bulunması mümkün değildir.

Doğu insanı güzel ve örnek bir ahlak sahibidir. Efendi mizaçlı, haysiyetine ve şerefine düşkün, kanaatkar, devletine sadakatli ve insancıldır. En güzel yiyeceği konuklarına sunacak kadar misafirperver, fedakar ve sevgi doludur. Anadolu halkının ekserisi bu şekilde üstün bir karaktere sahiptir. Terör belasının doğu bölgelerimizde yaşayan kürt kökenli kardeşlerimiz üzerinden kalkması, aralarından şanlı kahramanların, büyük alimlerin çıktığı bu insanlarımızın mutluluğunun önünün açılması gerekmektedir. Kürt vatandaşlarımız terör cenderesinden artık kurtulmak istemektedir. Bu sebeple kendini bölge halkının temsilcisi olarak gören herkesin öncelikle terörün yok edilmesi için çabalaması beklenmektedir.

Bölge halkının müreffeh ve huzurlu bir ortama kavuşmasının yolu terör değildir. Bölge halkına istenilen hayat standardını komünistler değil Müslüman Türk insanı getirecektir. Terör örgütü bölgeye sadece korku ve kan getirmiştir. Doğu insanının refahı için kullanılabilecek on milyarlarca dolar, bu örgüt sebebiyle heba olmuştur. Devletimiz bölgenin kalkınması için her ne yaptıysa buna engel olmak için çabalayan örgüt militanları halkımızın refahını istedikleri yalanıyla bölge insanını daha fazla aldatamayacaktır. Artık halkımız, terör örgütünün ortadan kalkması halinde doğunun, Türkiyemiz’in en büyük ekonomik ve kültürel cazibe merkezlerinden biri haline geleceğini fark etmiştir.

BAV CAMİASI’NIN VE SAYIN ADNAN OKTAR’IN TERÖRLE MÜCADELEDEKİ ETKİSİ VE İFTİRALAR

Türkiye’deki her türlü bölücü akıma karşı mücadele eden Bilim Araştırma Vakfı camiası, yıllardır çeşitli baskı, tehdit ve iftiralara maruz bırakılmaktadır. Bunun sebebi, ülkemiz üzerinde oynanan oyunların bozulmasında BAV camiasının oluşturduğu tarihi misyondur. Bazı karanlık güçler BAV’ı yok etme gayretindedirler. Yazının başında belirttiğimiz üzere, özellikle devlete sızmış ve kemikleşmiş komünist bir çete, eylemlerini pervasızlık ve utanmazlık boyutuna taşımış yoğun bir iftira kampanyasına girişmiştir.

BAV mensuplarını ve BAV Fahri Başkanı Sayın Adnan Oktar’ı suçlayan, güya karalamaya çalışan ve iftira atanlardan biri de bölücü örgütün elebaşıdır. Diğer tüm komünistler gibi, bebek katili bölücübaşı da Sayın Adnan Oktar’ı kendince karalamaya çalışmakta ve bir kitabında şöyle demektedir:

Tepede de MİT’in Türk oligarşik yapısının emrindeki din adamları vardır. Hem de filozofça din adamlarıdır bunlar. Osmanlı sultanlarına da tarih boyunca yol gösteren din adamları değil miydi? Şimdi de rejimin saldırılarına yol gösterecek din adamları vardır. Mesela o sahte Adnan Hocalar nasıl ortaya çıkarıldı? Özellikle zengin çocuklarını uyuşturdular. (Oligarşik Cumhuriyet Gerçeği, İstanbul, Şubat 2001, s. 25)

Bölücü örgütün elebaşı, Sayın Adnan Oktar’ın savunduğu fikirlerin, olayları teşhis ve tedavideki başarısının, örgüte vereceği zararların erken farkına varmış, bu nedenle de iftira atmakta beis görmemiştir.

Sonraki Sayfa

e-mail: info@turkislambirligi.org