Ana Sayfa
9.Sayı Dergi Hakkında
9.Sayı İçindekiler
1.ve 2.Sayıdaki Yazarlar
İlanlar & Duyurular
Tanıtımlar & Konferanslar
MP3 formatında
 
Türk İslam Birliyi - Harun Yəhya
Sitede Yazılarının Yayınlanmasini İstəyirsinizmi?
Basında Türk İslam Birliyi
Kuran'da İştirak edən Birlik Ayələri
Müslümanlar Birdir Qardaşdır
Peygamberimizin kitapehline davranışı, bütün Müsəlmanlara nümunə olmalı
Türk İslam Birliyi, Qərb mədəniyyətinin zəmanətidir
 

Pkk'ya Çözüm Darwınizm'i Yıkmaktır

 • En büyük silah fikirdir.
 • PKK; Marksist, Leninist, Stalinist, komünist bir örgütlenmedir.
 • Komünizmin temeli materyalizmdir. Materyalizmin temeli Darwinizm'dir.
 • Darwinizm'in olmadığı yerde materyalizm olmaz. Materyalizmin olmadığı yerde komünizm olmaz. Komünizmin olmadığı yerde de PKK olmaz.

- Bu ilanların ardından son zamanlarda yazarlarımız PKK'nın komünist, Stalinist bir örgütlenme olduğunu yeni yeni dile getirmeye başlamışlardır.

 • Bütün Türkiye'de anti-Darwinist, anti-materyalist, anti-komünist çok güçlü bir fikri propaganda şarttır.
 • PKK, Darwinizm ve materyalizm olmadan komünist propaganda yapamaz. Komünist propaganda yapamayınca taraftar bulamaz. Ve taraftar bulamayınca da gücünü kaybeder ve yok olur.
 • PKK'yı ayakta tutan güç komünist, materyalist, Stalinist düşüncedir.
 • Bu fikri besleyen her türlü Darwinist, materyalist, komünist faaliyete karşı yazılı ve görsel basınımız çok duyarlı olmalıdır.
 • Yıllardan beri söylediğimiz gibi, bu materyalist, komünist, Stalinist bataklık kurutulmadan sivrisinekleri tek tek ortadan kaldırmaya imkan yoktur.
 • PKK'ya en büyük darbe, Darwinizm'in ve materyalizmin yerle bir edilmesidir. PKK'yı destekleyen Avrupa'yı da yaptığına ve yapacağına pişman edecek, kolunu kanadını kıracak en büyük eylem budur.
 • "Bütün canlıları Allah yarattı" demeyi insanlık suçu gibi göstermeye çalışan Avrupa, Kuran'ı da yasaklatmak için ön çalışmalar başlatmıştır. Avrupa Parlamentosu'nun, 17 Eylül 2007 tarihli "Eğitimde Yaratılışçılığın Tehlikeleri" isimli raporunda, "Canlıları Allah'ın yarattığı inancı insan hakları için bir tehdittir" denmiştir. Bu konuyu, yakında Avrupa Birliği büyük suç kapsamına almak için hazırlık yapmaktadır. Yani Kuran'da, Tevrat'ta ve İncil'de yazıldığı gibi "İnsanları Allah yarattı" demek suç olacaktır. Bu, materyalist Avrupa Birliği kriterlerine göre, Avrupa komünizminin çok tehlikeli olan ilk adımıdır.
 • PKK, Avrupalı Marksist-komünist derin devletler tarafından yönlendirilmektedir. Bunlar bir aile gibidir ve tek merkezden yönetilirler. Komünizm dünyayı kapsayan bir ideolojidir. Komünizmi destekleyenlerin nihai amacı, bütün dünyada komünist düzen kurmaktır. Dolayısıyla, ana hedef PKK'nın sadece bölgesel hakimiyeti değil, PKK desteğiyle Türkiye'nin Batısı'nda da komünist rejim oluşturmak ve Türkiye'yi Doğu Komünist Türkiye, Batı Komünist Türkiye olarak ikiye ayırmaktır. Sonra da bütün Ortadoğu'ya komünizmi hakim etmek amaçlanmaktadır. Bu projeyi de dünyadaki tüm komünist partiler ve komünist derin devletler destekleyip organize etmektedir. AB çok yakın bir gelecekte ‘Avrupa Komünist Birliği’ ismini alacaktır. Bu sebeple, şimdiden, komünizmin şiddetle karşı olduğu din, devlet, ahlak, aile gibi gerçekleri ortadan kaldırmak için yoğun bir gayret içerisindedirler. Yine aynı nedenle, Yaratılışçılık tabir edilen, bütün kainatı ve canlıları Allah’ın yarattığı inancını yasaklamak için tedbirler almaktadırlar. Fransa’da Yaratılış Atlası’nın yasaklanması bu tedbirlerden sadece bir tanesidir. Bu vahim duruma karşı yoğun bir inanç seferberliği şarttır.
 • Türkiye’de de komünist derin devlet çetesinin birçok elemanının her tarafa sızdığı halk tarafından bilinmektedir. Halihazırda gizli olarak halk arasına, devletin birçok kurumuna ve basına dağılmış komünist devrimci, materyalist, Darwinist binlerce eski militan, -kendilerini gizlemiş olarak- kendi komünist ideallerine ulaşmak için faaliyet halindedir. Bunlar açık veya gizli olarak PKK'yı desteklemektedir.

Sonraki Sayfa

e-mail: info@turkislambirligi.org