Ana Sayfa
Önsöz
1.Sayı İçindekiler
1.Sayıdaki Yazarlar
İlanlar & Duyurular
Tanıtımlar & Konferanslar
MP3 formatında
 
Sitede Yazılarınızın Yayınlanmasini İstiyor musunuz?
Basında Türk İslam Birliği
 

Milli Değerleri Koruma Vakfı Başkanı

Altuğ M. BERKER

1967 yılında İstanbul’da doğdu. Saint Benoit Fransız Lisesi’nde öğrenim gördükten sonra, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni bitirdi. İşadamı olan Berker, halen Milli Değerleri Koruma Vakfı’nın Başkanlığı’nı yürütmektedir.

 

TÜRK-İSLAM DÜNYASI’NA TÜRKİYE ÖNCÜLÜĞÜ

11 Eylül 2001 tarihinde ABD'de gerçekleştirilen insanlık tarihinin en büyük terör eyleminden sonra Türkiye'nin de merkezinde bulunduğu Ortadoğu, Kafkaslar, Orta Asya ve Balkanlar'daki otorite boşluğu bir kez daha gündeme geldi. Ve ülkemizi de yakından ilgilendiren önemli bir soruya cevap aranmaya başlandı:

“Osmanlı'nın yıkılışının ardından dünyada ortaya çıkan otorite boşluğu nasıl doldurulacak?” Dünyanın ünlü siyaset uzmanları ve devlet adamları bu konuda önemli bir ülkenin ismini telaffuz etmeye başladı: Bu ülke, Osmanlı'nın tarihsel mirasçısı olan Türkiye Cumhuriyeti'dir.

Türkiye'nin mirasçısı olduğu Osmanlı Devleti'nin hinterlandı, Osmanlı'dan sonra, geçtiğimiz 20. yüzyılda dünyanın en kanlı, en karışık ve en huzursuz bölgeleriydi. Bu bölgelerde yaşayan Müslüman-Türk halklar iç savaşlar, işgaller, sürgünler ve mülteciler gördü. Özellikle etnik ve dini farklılıklara dayanan çatışmalar, bu geniş coğrafyayı kan ve gözyaşı ile doldurdu. 21. yüzyılın hemen başlarında yaşanan gelişmeler ise -kalıcı bir çözüm bulunamazsa- bu bölgelerdeki istikrarsızlığın artarak devam edeceğini gösteriyor.

Nitekim bugünlerde Irak'taki soydaşlarımız Türkmenlere uygulanan benzer yöntemler bu istikrarsızlığın Türkiye'yi de etkileyeceğini göstermektedir. Oysa bu coğrafya bir zamanlar böyle değildi. Aksine, bu bölgelerde asırlar süren bir istikrar, barış ve huzur dönemi yaşanmıştı. Balkanlar'da 19., Ortadoğu'da ise 20. yüzyıla kadar süren bu istikrarın kaynağı ise, bu bölgelerdeki Osmanlı Devleti'nin yönetimi ile şekillenen Türk hakimiyetiydi.

Türklerin Osmanlı çatısı altında adaletli, hoşgörülü ve barış içinde yürüttüğü yönetim, şimdi ağlayan ve korku içinde yaşayan insanların yaşadığı coğrafyada huzur ve mutluluğun kaynağı idi. Osmanlı'nın peygamber ahlakından kaynaklanan insan sevgisi ile yönettiği ve yaşama şekil verdiği ‘‘barış içinde bir arada yaşatma'' misyonuna dünyanın bir çok yerinde ve özellikle Ortadoğu'da yeniden ihtiyaç var. Ve bu misyonu geçen bir yüzyıl boyunca gerçekleştirebilen hiçbir ülke ve millet çıkmadı. Çünkü bunu yapabilecek hamura sahip tek millet Türklerdir ve bunun mirasına sahip tek ülke de Türkiye'dir.

Değerli Dostlar,

Şu anda içinde oturduğumuz Sultan İbrahim Salonu, üstümüzdeki bu çatı, İmparatorluğun yönetildiği Topkapı Sarayı'nın bir kasrının çatısıdır. Bu çatının altında geçmişte oturanların 600 yıl boyunca dünyaya nizam verdiği gibi, şimdi oturan bizler de buna namzet tek ülke olan Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatları olarak, barışı, huzuru ve istikrarı sağlamakta sorumluluk sahibiyiz.

Bu nedenle,

Türkiye'nin, Ortadoğu'nun istikrarı ve Dünya Barışı için yeniden eski misyonunu üstlenmesi gerekmektedir. Ortadoğu Ülkeleri'nin tarihten gelen bir bağlılık duyduğu ve önem verdiği Türkiye, hem birleştirici, hem de lokomotif olma rolüne, bilgi, beceri, tarihi tecrübe ve maneviyat açısından en uygun olan ülkedir. Aydınlarımızın ve yöneticilerin, Türkiye'nin bu tarihi misyonunu yeniden alması için oluşmuş olan şu anki konjonktürü çok iyi değerlendirmesi gerekmektedir.

 

Avrupa Birliği'yle olan ilişkilerimiz de bunu etkileyen bir faktör değildir. Birliğe girsek de girmesek de, İslam Ülkeleri'nin, Batı ile olan ilişkilerini düzenleyen ülke konumunda olabiliriz. Nitekim bu, hem Batı'nın hem de İslam Ülkeleri'nin Türkiye'nin sahip olduğu özelliklerden, yani, Batı için demokratik hukuk devleti yapısı, Ortadoğu için de itidalli Müslümanlık yapısı, Osmanlı'dan gelen şefkatli ve sevgi temelli yönetim ve yaşam tecrübesinden dolayı gönül rahatlığıyla Türkiye'ye bırakacağı bir misyon olacaktır.

Batı'da bir çok yöneticinin, think-tank kuruluşunun ve aydınların, Türkiye'nin bu rolü üstlenmesini istedikleri bilinmektedir. Özellikle 11 Eylül'den sonra, Osmanlı yönetim tarzının üzerine oldukça eğilmişler ve bunu canlandırma eğilimine girmişlerdir.

Bu, yalnız,

Büyük Ortadoğu Projesi gibi, bölgede tepkiyle karşılanacak suni projelerle yapılabilecek bir şey değildir. Ortadoğu'da istikrarı sağlamak, eğitimi gerçekleştirmek, sosyal rehabilitasyonu sağlamak, Batı ile ilişkilerini düzenlemek elbette gerekmektedir; ancak bu, yine bölgenin kendi içinden çıkacak bir düzenleme ile olmalıdır. Dışarıdan bir zorlama şeklinde değil, içeriden bir istek ve arzu ile yapılmalıdır.

İşte bunun herkesin rızası olacak şekilde gerçekleşmesine öncü olabilecek tek ülke Türkiye'dir. undan dolayı son zamanlarda ortaya çıkarılan, Büyük Ortadoğu Projesi yine BOP olarak anılabilir ama bundan sonra bunun açılımının “Büyük Osmanlı Projesi” olması daha mantıklı ve gerçekçi olacaktır.

Çünkü Osmanlı'nın mirasına sahip olan bu millet geçmişte olduğu gibi bugün de, özlemi çekilen barış ve güvenlik ortamını oluşturmakta öncü rol oynayacaktır. Sahip olduğumuz miras, yeni girdiğimiz 21. yüzyılda, Türkiye'yi lider ülkeler sıralamasının başına yerleştirecek olan son derece köklü ve şanlı bir mirastır. Tarihsel ve günümüzdeki gerçekler, dünyaya nizam verecek yeni bir Osmanlı'nın ortaya çıkışının, istenilir ve azmedilirse ulaşılması mümkün bir ülkü olduğunu göstermektedir.

Osmanlı geleneğinde yer alan hoşgörülü İslam anlayışı da, dünya için aranan bir umut ışığı haline gelmiştir. Eğer Türkiye sahip olduğu büyük medeniyet mirasını iyi değerlendirirse, önünde çok aydınlık bir gelecek bulacaktır.

Türkiye bu yönde geliştireceği stratejilerle Ortadoğu, Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Asya'ya kalıcı barışı temin edebilecek, bunu muhafaza edebilecek bir tarihi birikime sahiptir. Allah'ın izniyle hiçbir güç, tarihe yön vermiş, insanlığa barışı, adaleti ve huzuru armağan etmiş dev bir kültüre ve tecrübeye sahip, köklü ve zengin bir medeniyetin kurucusu olan bir milletin sahip olduğu duyarlılığı yok edemez.

Bu millet geçmişte olduğu gibi bugün de sahip olduğu hasletleri ve güzel ahlakı ile tüm dünyanın özlemini çektiği barış ve güvenlik ortamını oluşturacaktır. 21. yüzyıl, Allah'ın izni ile, Müslüman Türk milletinin ve Türkiye'nin lider olacağı bir dönem olacaktır.

9 Ekim 2004 Sepetçiler Kasrı, İstanbul.

e-mail: info@turkislambirligi.org