Ana Sayfa
Önsöz
1.Sayı İçindekiler
1.Sayıdaki Yazarlar
İlanlar & Duyurular
Tanıtımlar & Konferanslar
MP3 formatında
 
Sitede Yazılarınızın Yayınlanmasini İstiyor musunuz?
Basında Türk İslam Birliği
 

Değerli okuyucumuz,

İlk sayısıyla karşınızda olan dergimizde, sizlerle birlikte, Türk-İslam Birliği'nin insanlık için ne kadar önemli bir adım olacağını göreceğiz.

Günümüzde, yaşanan çatışmaların, savaşların ve gerginliklerin bir an önce bitmesi ve yeryüzünde barış ve huzur ortamının oluşturulması için Türk-İslam dünyasının bir birlik oluşturması gerekmektedir.

Mirasçısı olduğumuz Osmanlı İmparatorluğu adalet ve şefkat üzere kurulmuş böyle bir birliğin tarihteki en güzel örneğidir. Dünyanın büyük savaşlarla ve terörle mücadele ettiği günümüzde de Osmanlı'nın yönetim anlayışı örnek alınarak, tüm Türk–İslam devletlerinin ortak gayretleriyle insanların dostça ve kardeşçe yaşayabildiği, barış ve güven dolu bir ortam yeniden oluşturulabilir.

Tüm Türk devletlerinin ve tüm İslam devletlerinin bir çatı altında toplanması, adalet, sevgi ve kardeşlik temeli üzerine bir araya gelmesi için, tarihte olduğu gibi bugün de, Türkiye Cumhuriyeti'ne öncülük görevi düşmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kardeş ülke ve milletlere karşı hiçbir üstünlük iddiası yoktur, ancak bu coğrafyada yaşayan milletler Osmanlı'nın mirasçısı olan Türkiye Cumhuriyeti'nden dirlik ve düzenin sağlanması için etkili bir ittifakın kurulmasına öncülük yapmasını beklemektedir. Milli, üniter devlet yapısı içerisinde, Türkiyemiz'in bu ulvi görevi, tarihten gelen devlet tecrübesiyle, alçakgönüllülük, hizmet aşkı, sorumluluk bilinci ve ‘Müslümanların hadimliği' bakışıyla yerine getireceği inancındayız.

Aynı zamanda, bir NATO üyesi olan Türkiye'nin, AB'ye de girmesi, Batı Dünyası ile Türk ve İslam devletleri arasında bir köprünün oluşmasını sağlayacak, bu durum, büyük bir zenginliğin, refahın ve huzurun yolunu açacaktır. Türkiye yapacağı bu köprü görevi ile hem ekonomik hem de sosyal yönde “Altınçağ”ın başlamasına vesile olacaktır.

Bu sebeple, sorumluluk sahibi herkesin bir an önce harekete geçmesi, karşılık beklemeden samimi bir çabayla bu birlikteliğin kurulmasına gayret etmesi gerekmektedir. Bunun için ülkemizin aydınlarına, siyasetçilerine, akademisyenlerine, sivil toplum kuruluşlarına, gazeteci ve yazarlarına büyük sorumluluk düşmektedir.

Dergimizin önsözünde imzası olan Bilim Araştırma Vakfı ve Milli Değerleri Koruma Vakfı'nın, adalet, kardeşlik, sevgi ve merhamet üzerine kurulacak böyle bir birliğin oluşmasında samimi gayretleri vardır.

Bu sayıda, Bilim Araştırma Vakfı'nın, “Türk-İslam Dünyası'na Türkiye Öncülüğü'nün Önemi” adlı konferansının filmini sizlere hediye ediyoruz. Ayrıca, 15. hizmet yılını dolduran BAV'ın bu konuyla ilgili konferanslar dizisine yer verirken, günümüz aydın, politikacı ve düşünürlerinin dergimiz için kaleme aldıkları Türk-İslam Birliği konusundaki görüşlerini de sizlere sunuyoruz.

Yazılarında, böyle bir birliğin ne kadar gerekli ve acil olduğunu vurgulayan aydınlarımız, düşüncelerini tüm samimiyetleriyle ifade etmişlerdir. Kendilerine içten yazıları ve katkıları için teşekkürü bir borç biliyoruz.

Saygılarımızla,

Türk-İslam Birliği Dergisi

e-mail: info@turkislambirligi.org