Ana Sayfa
Önsöz
1.Sayı İçindekiler
1.Sayıdaki Yazarlar
İlanlar & Duyurular
Tanıtımlar & Konferanslar
MP3 formatında
 
Sitede Yazılarınızın Yayınlanmasini İstiyor musunuz?
Basında Türk İslam Birliği
 

Avukat, Mazlum-Der İstanbul Başkanı

Mustafa ERCAN

1971’de Kayseri’de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Ercan, çok sayıda makalenin sahibidir.

 

İYİLİKTEN YANA OLMAK

Günümüz dünyasında teknolojinin geliştiği görülmekte ve bu ilerleme olarak düşünülmektedir. Vakıa eşyaya ilişkin şekil ve içerik açısından bir ilerlemeden bahsedilebilir. Ancak insan teki ve toplumlar için düşünüldüğünde bir duraksama yaşayacağımız açık. Teknolojik ve ekonomik gelişmişliğe rağmen kimi toplumlar mutlu ve huzurlu değildir. Hukukun evrensel kuralları, yaşam hakkı, kişi özgürlüğü ve güvenliği, saldırgan yorumlara kurban edilmektedir. Dünyanın bir çok yerinde masum, sivil insanlar doğrudan silahların hedefi olmakta ve öldürülmekte ve kötü şartlar altında yaşamaktadırlar.

O halde insanlık ailesi için öncelikle yaşam hakkı, kişi özgürlüğü ve güvenliği sağlanmalı bundan sonra adalet, hakkaniyet, eşitlik, insan haklarına saygı ve fiziksel şartları da ihmal etmeksizin sosyal ve kültürel gelişmenin de yolları açık olmalıdır. Bir toplum anılan bu değerlerin iyiliği oranında medeniyet seviyesini yükseltir, huzur toplumu olur.

Yukarıda anılan değerler geri plana düştüğünde bu sefer dünyanın neresinde olursa olsun her insan gelen her iktidarın ya da ideolojik eğilimin etkisi ile esecek rüzgârların kendisini işinden edebileceği, yaftalayabileceği duygusuna kapılabilmektedir. Bu da yönetime giderek ve daha vahim yönüyle hukuka olan güveni ortadan kaldırmaktadır. İnsanlar egemen olanın hukuk değil de "güç" olduğunu düşünmeye başlamaktadırlar. Çünkü anılan değerler geri plana düştüğünde kurallar, kural koyucunun amacının, kuralın lafzı ve ruhu ile anlattığının dışında, güne bağımlı ve keyfiyen yorumlanıp uygulanmakta, kurallara, hukuka inanç ve güven kalmamaktadır. Hukuka inancın yitirildiği bir yerde ise, toplumu barış içinde bir arada tutacak tüm yapı malzemeleri tahrip edilmiş demektir.

Şu halde en geniş anlamıyla Hukuka, Adalete, İnsan Haklarına saygıyla riayetin yerleşmesi bireyler ve toplumlar için birincil mesele olmalıdır. Bu meselenin çözümünde de insanlık ailesinin birikimlerinin farkında olarak yararlanmak, özellikle de üzerinde yaşadığımız coğrafyada yaşanmış tecrübelerden yararlanma gereği gündeme gelecektir. Bu yolda hiçbir peşin hükme bağlı olmaksızın aklı selim ile tüm dünya insanlığının mutluluğuna olacak arayışlar içinde olmak görevimizdir.

e-mail: info@turkislambirligi.org