Ana Sayfa
Önsöz
1.Sayı İçindekiler
1.Sayıdaki Yazarlar
İlanlar & Duyurular
Tanıtımlar & Konferanslar
MP3 formatında
 
Sitede Yazılarınızın Yayınlanmasini İstiyor musunuz?
Basında Türk İslam Birliği
 

Gazeteci-Yazar, Türkiye Gazetesi

M. Necati ÖZFATURA

1930 yılında Bursa’da doğdu. 1958-1964 yılları arasında Ankara Hukuk Fakültesinde öğrenim gördü. Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı olan Özfatura’nın, “Afganistan Destanı”, “Kurtlar Sofrasında Ortadoğu”, “De Facto Cezayir”, “Kanla Yazılan Destan Çeçenistan” gibi çok sayıda eseri yayınlanmıştır. Özfatura, Türkiye Yazarlar Birliği Basın Fıkra Dalı (1992), Türk Dünyasına Hizmet (1998), Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) 2002 Ödülü gibi ödüllerin sahibi olmuştur.

 

ÖNÜMÜZDEKİ ENGELLER

31 yıllık yazarlık hayatımda Türk ve İslam Dünyasının karşılıklı dayanışma, siyasi, ekonomik, kültürel ve hatta askeri işbirliğini yüzlerce yazım ile savundum. Ancak şu var ki, Türk ve İslam Dünyası işbirliğinin önünde en büyük engel BATI'dır. Hatta bunun da ötesinde Batı kültür potasında erimiş bazı bürokrat ve liderlerdir. Bu baraj aşılmadıkça yani kendi halkını temsil eden, halkının değerlerine saygılı kadrolar olmadıkça bu birlik asla gerçekleşemez.

Geçmişte Fransa Parlamentosunda Fas Marakeş'teki savaş sorulduğunda Dışişleri Bakanının cevabı; “Oradaki savaş hilal ile haç arasındaki savaştır.” şeklindeydi. (Mes'et- ü Merakiş Rum Rooland sayfa 130)

Randolf Teşril'in “Altıgün Savaşları” adlı kitabının 129. sayfasında “Kudüs'ün Müslümanlardan alınması Hıristiyan ve Yahudilerin müşterek arzu ve hayalleriydi...” ibaresi yer alır. Los Angeles Times'in 20 Temmuz 2003'teki “Emperyal Kültür Kirliliği” adlı yazısında “ABD'de Araplara saldırılıyor. Sadece Arapça konuşanları bile onların İsrail'e ve ABD'ye karşı bir tehdit gibi gösterilmesine yetiyor.”

“Amerikalı yetkililer bir çok şeye tahammül edebilirler ama İsrail'i rahatsız edecek hiçbir şeyi kabul etmezler. Çünkü ABD Yahudi istilası altındadır, ABD'yi idare edenlerde.. Gorbaçov devrinde Sovyetler Birliği halkı komünizmi kimlerin yaptığını ve 70 yıldır kimlerin kendisini idare ettiğini anladığında Sovyetler Birliği dağıldı. ABD halkı da Yahudilerin kendilerini idare ettiğini anladığı an ya çöküşü duracak ya da ABD çökecektir.

Yeni Dünya Düzeni, Büyük Ortadoğu Projesi, küreselleşmek ABD imparatorluğunu kurmak ve İslam Dünyasını istila ederek ekonomik kaynaklarını gasptır. Le Monde Diplomatique dergisi sayı: 16 15 Temmuz- 15 Ağustos 2003 Ignacio Ramonet Irak işgali dahil ABD tarih boyunca girdiği bütün savaşlarda yalan söylediğini belgelerle ifade etmektedir.

ABD, lider ve ülkeleri önce kullanır. Sonra “son kullanma tarihi” dolunca imha eder. En son örnek Saddam ve Irak'tır. The Guardian 29 Temmuz 2003 George Monbiot “Dünyanın yeni dini Amerika” başlıklı yazısında “ABD başkanları ve bilhassa kendilerine ilahi bir amacın rehberlik ettiğini, Amerikalıların dünyaya nizam vermede seçilmiş olduğuna inanıyorlar... Bush kendisinin dış politikasına karşı çıkanları kafir olmakla suçluyor.”

“Yahudi Hıristiyanlığın içine o derece sızmıştır ki, (değiştirilmiş incil'in) arkasına İsrail'in müstakbel haritasını (vaad edilmiş topraklar) koydurmuştur.” Hıristiyan Batı'nın planı 5 safhalıdır.

  1. Kültür emperyalizmi ile milli ve manevi değerlerden koparmak.
  2. IMF, Dünya Bankası ve çeşitli finans kuruluşları ile dış borç batağına sürüklemek.
  3. Dış borç faizi ile ülkeyi fakirleştirmek. Sanayi, tarım ve hayvancılığını çökertmek.
  4. Askeri işgal
  5. Soykırım ve Hıristiyanlaştırmak

Büyük Ortadoğu projesi Asya ve Afrika ülkelerine “Demokrasi Getirme” maskesi altında siyasi sınırlarını yeniden çizme ve Arap ülke sayısını 40'a, İslam ülke sayısını 56'dan 100'e çıkarma ve “parçala- hükmet” formülü ile yer altı ve yerüstü kaynaklarını ele geçirme planıdır. Küresel güçler; ABD, AB, Rusya, Çin, BM ve NATO'dur.

Türk ve İslam Dünyası en büyük güçtür. Ancak çok azı hariç lider ve kadroları süper güçlerin kültür potasında erimiş, halkına ve İslama yabancıdırlar. Peyami Safa'ya göre: “Tazminattan bu yana aydınlarımızın kimisi Batı'yı toptan red etmiştir. Kimisi toptan kabul etmiştir. Bazıları da ölü Batı ile diri şarkı birleştirmeye çalışmıştır.”

Peyami Safa'dan seçmeler sayfa: 40 “Biz hala Batı medeniyetinin bizi nasıl kurtaracağını düşünmeden önce, onun kendi kendini nasıl kurtaracağını düşünmeliyiz. Doktoru can çekişen hastaya benziyor.” (Faruk E. Timurtaş- Ergun Göze)

Batı Türkiye'nin Türk ve İslam Dünyasının lideri olmasını asla istemez. Kendisine köle ve muhtaç olmasını ister. Arnold Tonybee göre “Antik Yunan'dan bu yana Batı, ya asimile olacaksınız ya elimine edilmeyi (yok olmayı) göze alacaksınız görüşü ile 26 medeniyetten 25'ini zor ve şiddet yolu ile yok etmiştir.”

1952 yılında Fransa Dışişleri Bakanı, Parlamentoda şu itirafı yapmıştır: “Bizi asıl tehdit eden tehlike, İslam tehlikesidir. İslam Dünyasına istediğini verelim. Ama onların sanayi ve teknolojik kalkınmasını ve kendi aralarında her türlü işbirliğini kesin olarak önleyelim. Şayet bunu başaramaz ve aciz kalırsak, İslam Dünyası, o büyük İslam enerjisiyle Batı Dünyasına ve Batı'nın dünyaya olan hakimiyetine son verecektir.”

(Cündullah sayfa:22)

e-mail: info@turkislambirligi.org