Ana Sayfa
2.Sayı Önsöz
2.Sayı İçindekiler
2.Sayıdaki Yazarlar
İlanlar & Duyurular
Tanıtımlar & Konferanslar
MP3 formatında
 
Sitede Yazılarınızın Yayınlanmasini İstiyor musunuz?
Basında Türk İslam Birliği
 

DGM Eski Başsavcısı

Nusret DEMİRAL

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Torul, Alapaşa, Bafra, Samsun Savcılıklarında bulundu. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Tetkik Hakimliği görevi yaptı. Daha sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcı Yardımcılığı yaptı. Son görevi Mayıs 1984'te kurulan DGM (Devlet Güvenlik Mahkemesi) Başsavcılığı idi. Emekli olduktan sonra MHP Ankara milletveli adayı oldu.

TÜRKLER VE MÜSLÜMANLIK
Türk'leri birleştiren olgu (ULUS DUYGUSU) KARDEŞLİK BAĞI

Dünyamızda Türk'leri birleştiren olgunun ne olduğu sorusuna cevap aradığımızda, toplum yapımızda DİL ve KÜLTÜR BİRLİĞİ ile DİN BİRLİĞİ altında birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu gözleriz.

Bizleri, birbirimize bağlayan temel taşların olgusu, Türk Dünyasında, Dil ve Kültür birliğidir, BİZLER'in; "Büyük ATATÜRK'ün çizdiği yolu yürümek ve o yolda daha ileri bir çizgiyi" bulmaya çalışmanın ödevimiz olduğunu kabul zorunluluğu vardır.

Türk insanının Gayesi, "Çağdaş Ulusların insan Hakları çizgini" görmek ve bu çizgiye ulaşmanın gayretinde olmak ayrıca çoğunluğumuzun kabul ettiği İslam dini kaideleri, Dil ve Kültür birliğimiz ile birlikte değerlendirilmesi ile olacağını anlamaktır. Böylece bir anlayış içinde olmak Bizleri Güçlü bir millet olarak görüntületmeye yetecek derecededir.

Günümüzde;

Büyük ATATÜRK'ün ölümünden iki hafta önce din ile ilgili bildirisi, büyük anlam taşımaktadır.

Bakınız sözleri şöyledir!...

"Bütün dünya Müslümanları, Allah'ın son Peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V.) in gösterdiği yolu takip etmeli ve verdiği talimatları tam olarak tatbik etmelidir. Bütün Müslümanlar Hz. Muhammed'i (S.A.V.) örnek alarak onun gibi hareket etmeli ve İslamiyet'in bütün hükümlerini bilakayd-ı şart yerine getirmelidir. Zira insanlık ancak bu şekilde kurtulup kalkınabilir"

"Laikliği dinsizlik addeden düşüncedekilerin" Atatürk'ü İslamiyet'in yıkıcısı olarak göstermeye çalışan gerici zihniyete yukarıdaki sözleri açık bir cevaptır. ATATÜRK'ün tüm görüntüsünü LAİK DEVLET GÖRÜŞÜ ve sosyal çerçeve, "Devletin Ülkesi ve Milletiyle Bölünmez Bütünlüğü" içinde değerlendirmek olacaktır. ATATÜRK'ün ilke ve inkılaplarını, Atatürk'ün anlatımına, sunuş ve görüntüsünü tek bir çizgide, düz ve temiz göstermek amacında olmamız bizleri yüceltecek tek felsefe görüşüdür.

Atatürk Türk Dünyasının birlik ve beraberlik içinde çağdaş dünyadaki hür ve parlak geleceğinin geliştirdiği ilke ve inkılapları içinde Türk Ulusal Birliği İçinde de oluşacağına inandığını bildiren sözleri Türk Milletinin birleştiriciliğinin özü olarak kabul edilmelidir.

Bizler de büyük ATATÜRK gibi Türk Birliğinin zamanla kurulacağına, dünyanın Türk Birliği kuruluşuyla sükuna kavuşacağına, Türkün varlığı bu köhne aleme yeni ufuklar açacağına, güneşin ne demek olduğunun o zaman görüleceğine inanıyoruz.

Anadolu Trakya insanı aynı terbiye içinde, aynı bayrağı taşıyan, aynı geleneklere ve tarihe ve dile sahip bir duygu içinde milleti Kültür bağını yaratarak oluşturmuştur. Onun için Anadolu ve Trakya'da yaşayan insanımızın büyük ismi Türk'tür.

Türklerin Müslümanlık anlayışı içindeki birleştirici olgu, kardeşlik bağının kaynağı ile Ulus olma duygusu ve damarındaki asil kanının birleşimidir. Büyük Atatürk'ün NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE sözlerinde bu birleştiriciliği görürüz.

Ne dinden vazgeçeriz ne Türklükten. Ne dilimizden.

Çünkü kanımızın asilliği Türk ismiyle varolmuştur.

e-mail: info@turkislambirligi.org