Ana Sayfa
4.Sayı Dergi Hakkında
4.Sayı İçindekiler
1.ve 2.Sayıdaki Yazarlar
İlanlar & Duyurular
Tanıtımlar & Konferanslar
MP3 formatında
 
Sitede Yazılarınızın Yayınlanmasini İstiyor musunuz?
Basında Türk İslam Birliği
 

16. HİZMET YILINDA BİLİM ARAŞTIRMA VAKFI

Bilim Araştırma Vakfı (BAV), Türk Devleti ve toplumunu ayakta tutan milli ve manevi değerleri korumak ve gündemde tutmak, ülkemizin güncel sorunlarına stratejik çözümler üretmek amacıyla, 1990 yılında İstanbul'da kurulmuştur.

BAV, Atatürkçü, demokrat, çağdaş, ilerici, milliyetçi ve mukaddesatçı kimliğiyle, Türkiye'nin geleceğine ışık tutacak aydın nesiller yetiştirmeyi hedeflemektedir. Milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmak için, ülkesini ve devletini seven, Türk-İslam ahlakıyla ahlaklanmış nesillere ihtiyacımız olduğu çok açıktır. Vakfımızın bu çizgideki bir gençliğin huzur, güven, sevgi ve merhamet şemsiyesi altında Türk-İslam dünyasına önderlik yapan büyük Türkiye'yi meydana getireceğine inancı tamdır.

Atatürk'ün düşünce ve ilkelerinin halkımıza ve gençlerimize anlatılmasını, milletimizin bu yönde sürekli olarak bilinçlendirilmesini üzerlerine düşen çok önemli bir sorumluluk olarak addeden BAV camiası, bu amaç doğrultusunda birçok panel, konferans, sempozyum ve bilimsel toplantı düzenlemiş ve düzenlemektedir.

BAV'ın ülke çapında ve dünya genelinde başlattığı bir diğer önemli kampanya ise "Evrim Teorisi'nin Çöküşü ve Yaratılış Gerçeği" konferanslar dizisidir. BAV camiası, toplumsal değerleri tahrif eden ve bölücü teröre fikri zemin hazırlayan materyalist felsefenin, Türkiye'nin bekası için önemli bir tehdit olduğunun bilincindedir. Bu nedenle, materyalist felsefenin ve onun sözde bilimsel temeli olan "evrim teorisinin" bilim karşısındaki geçersizliğini Türk toplumuna anlatmayı önemli bir sorumluluk olarak görmektedir.

BAV bu amaçla 1998 yılından itibaren evrim teorisinin bilim karşısındaki yenilgisini konu alan, yoğun bir kültür kampanyası başlatmıştır. Bu kampanya çerçevesinde Türkiye genelinde ve uluslararası alanda Kanada'dan Malezya'ya, Kazakistan'dan Güney Afrika'ya ABD'den İngiltere'ye 1500'ün üzerinde bilimsel konferans düzenlenmiştir. BAV, konferans, sergi, multivizyon gösterimi ve ücretsiz kitap dağıtımı gibi kültürel çalışmalarına halen yurt çapında ve uluslararası alanda devam etmektedir.

BAV camiası, Türk Milleti'nin milli ve manevi değerlerine karşı önemli bir tehdit olan materyalist felsefenin yegane dayanağı olan evrim teorisi tarihe karışıncaya kadar bu yöndeki çalışmalarını sürdürmeye kararlıdır.

BAV aynı zamanda, ülkemizin yüksek menfaatlerini korumak ve içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda Türkiye'nin dünyada önder ülke olmasını sağlamak maksadıyla siyasi ve kültürel konferanslar da düzenlemektedir. Ülkemizin değerli siyasetçilerinin, akademisyenlerinin, emekli komutanlarının, sivil toplum kuruluş yöneticilerinin, yazarlarının ve gazetecilerinin katıldığı bu konferanslarda Türkiye Cumhuriyeti'nin yükselişi hedef alınmaktadır.

Bu derginin kendisine "Türk İslam Birliği"ni isim ve konu olarak seçmesi sebebiyle bu bölümde BAV'ın Türk-İslam dünyasını sevgi, kardeşlik ve dayanışma içersinde bir araya getirdiği bazı konferanslarına yer vereceğiz.

BAV, Türkiye Cumhiriyeti'ni, devlet tecrübesi, farklı medeniyetleri barış içerisinde yönetmiş Osmanlı İmparatorluğu'nun mirasçısı olması ve genç, demokratik, modern, yetişmiş insanlara sahip olması sebebiyle Türk-İslam dünyasının öncüsü olarak görmektedir. İnanıyoruz ki, Türkiye, yakın bir zamanda, yeryüzünde özlenen barış, refah ve adaletin tesis edilmesinde çok önemli bir sorumluluk üstlenecektir.

BAV, bu amaç doğrultusunda 15 yıldır olduğu gibi bundan sonra da Türk Milleti'nin hizmetinde olacaktır.

Sonraki Sayfa

e-mail: info@turkislambirligi.org