Ana Sayfa
9.Sayı Dergi Hakkında
9.Sayı İçindekiler
1.ve 2.Sayıdaki Yazarlar
İlanlar & Duyurular
Tanıtımlar & Konferanslar
MP3 formatında
 
Türk İslam Birliyi - Harun Yəhya
Sitede Yazılarının Yayınlanmasini İstəyirsinizmi?
Basında Türk İslam Birliyi
Kuran'da İştirak edən Birlik Ayələri
Müslümanlar Birdir Qardaşdır
Peygamberimizin kitapehline davranışı, bütün Müsəlmanlara nümunə olmalı
Türk İslam Birliyi, Qərb mədəniyyətinin zəmanətidir
 

Materyalist Avrupa’ya Karşı Dünyanın İhtiyacı
Türk-İslam Birliği

Avrupa’nın yücelttiği değerlerden olan insan hakları, demokrasi ve fikir özgürlüğü, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin aldığı son kararlar ile -bizzat Avrupalılar tarafından- ayaklar altına alınmıştır. Özellikle, “Yaratılış gerçeğinin Avrupa’daki okullarda okutulmasının yasaklanması” yönünde alınan karar, Avrupa’nın gerçek kimliğini ortaya koyması açısından oldukça önemlidir. Bu kararda, Yaratılış’ın okutulmasının insan haklarına aykırı olduğu görüşüne yer verilmesi ise üzerinde dikkatle durulması gereken son derece ciddi anlamlar taşımaktadır.

Bu kararın ortaya çıkardığı en önemli nokta, Avrupa’nın üzerinde durduğu temel felsefenin materyalizm olduğudur. Fikir özgürlüğü adı altında her türlü sapkın görüş desteklenirken ve bunların yayılmasına engel olunmazken, Yaratılış gerçeğinin okutulmasının yasaklanması amansız bir materyalist yapının varlığının delilidir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi kurumları oluşturan Avrupa’nın, adalet dağıtma, hak gözetme, insan hak ve özgürlüklerini korumak gibi yaklaşımlarının daha ziyade kendi görüşlerini benimseyenler için geçerli olduğuna artık şüphe kalmamıştır.

Avrupa, bünyesine materyalist insanlardan başkasını kabul etmeme yönündeki net tavrını artık açıkça beyan etmektedir. Bir insanın Allah’a, peygamberlere ve ahirete iman etmesine, canlı cansız her varlığı Allah’ın yarattığını kabul edip bunu delilleriyle anlatmasına Avrupa tahammül edememekte; bu, Avrupalı materyalistleri adeta çileden çıkarmaktadır. Sadece Müslümanları değil, Musevi ve Hıristiyanları da hedef alan bu anlayış, Avrupa’da imanı yok etmeyi ve nihai noktada Avrupalıları heva heveslerinin peşinde koşan şuursuz ve hayvanlaştırılmış kitleler haline getirmeyi hedeflemektedir.

Avrupa’da son 150 yıldır verilen materyalist-Darwinist eğitimin sonucu olarak, bugün Avrupaların %80’i evrim teorisini bilimsel bir gerçek sanmakta ve benimsemektedir. Bu son derece yüksek oran, Avrupa’nın topyekün bir materyalist bloğa dönüştüğünün sinyalini vermektedir. Eski komünist blok ülkeleriyle büyük benzerlik gösteren Avrupa’nın din karşıtı yapısının yakın gelecekte dindarlara karşı daha çok baskı ve şiddeti getirecek boyutlara gelebileceği konusunda da ciddi endişeler bulunmaktadır. Daha önce de karikatür krizi ve Kuran’ın yasaklanması gibi çıkışların gözlendiği Avrupa’nın, dünyanın barış ve huzuru için katkıda bulunmak yerine, insanlar arasında kin ve düşmanlık meydana getiren girişimlerde bulunacağı anlaşılmaktadır.

Dünya’nın, Avrupa’daki bu anlayış ve tutuma karşı, içinde büyük hayırlar barındıran yeni bir birliğe ihtiyacı vardır. Bu birlik Türk-İslam Birliği’dir. Bütün İslam ülkelerini ve Türk devletlerini içine alan, Türkiye’nin Osmanlı tecrübesiyle doğal liderliğini yapacağı bir Türk-İslam Birliği, gerçek ve tek çözüm olarak karşımızda durmaktadır. Güçlerini, kaynaklarını, gönüllerini birleştirmiş bu kardeşlik topluluğu, dünyanın sorunlarına getireceği köklü çözümlerle, barış ve huzuru tesis edecek yaklaşımlarıyla, herkesin benimseyeceği bir birlikteliktir.

Türkiye’nin önayak olup liderliğini üstleneceği Türk-İslam Birliği, Avrupa’dan yayılan materyalist ve bölücü zihniyetin önünde tam bir set olacaktır. Bu birlik, özünde var olan ahlak, fazilet ve erdemi ile de batıya örnek teşkil edecektir. Barışın, huzurun tesisiyle bu ahlak yaygınlaşarak, -Allah’ın izniyle- dünyada geniş çapta kabul görecek ve dünya bu sayede tam bir huzur ve güven ortamına kavuşabilecektir.

Peygamberimiz (sav)’in ve büyük İslam alimlerimizin müjdelediği bu büyük değişime katkıda bulunmak ve bunun içinde yer almak için çaba harcamak her Müslüman için büyük bir onur ve sevinç vesilesidir.

BİLİM ARAŞTIRMA VAKFI
MİLLİ DEĞERLERİ KORUMA VAKFI

Sonraki Sayfa

e-mail: info@turkislambirligi.org